• Jong har et stort uteområde for aktivitet
  Jong har et stort uteområde for aktivitet
 • Aktivitetsrom for ungdommene
  Aktivitetsrom for ungdommene
 • Soverom for ungdommene.
  Soverom for ungdommene.
 • Felles spisestue og stue
  Felles spisestue og stue
 • Tv- og spillstue
  Tv- og spillstue
 • Møterom som både ansatte og ungdommene benytter
  Møterom som både ansatte og ungdommene benytter
Dette har vi hos oss
 • Aktivitetsrom
 • Ballbinge
 • Billiardbord
 • Bordtennis
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Felles kjøkken
 • Felles oppholdsrom
 • Filmer
 • Felles TV-rom
 • Grill
 • Hagemøbler
 • Lekerom
 • PC
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
Nærområdet

Nærområdet

Jong ungdomshjem ligger like ved Sandvika, et sentrumsområde i Bærum kommune. Her er det mange aktivitetstilbud med kjøpesenter, kafé, butikk, kiosk, bakeri, idrettshall, lysløype, kino, slalåmbakke og flotte friluftsområder rett i nærheten.

Skoletilbudet i nærområdet er svært godt.

Skoler:

 • Offentlig transport: Emma Hjortsvei, ca. 10 minutter å gå fra Jong og Høyrabben, ca. 10 minutter å gå fra Jong.
Vi som jobber

Vi som jobber

Voksne. Vi skal være trygge og gode voksne som ungdommene kan snakke med og stole på. De fleste av oss har bakgrunn som barnevernspedagoger og sosionomer. Institusjonen har også egen psykolog og husfar.

Trygghet. Vi skal møte ungdommene som kommer til Jong med omsorg og grenser. Det er viktig for oss å bli godt kjent med dem slik at de føler seg trygg. Da er det lettere for oss å hjelpe ungdommene. Vårt mål er at de skal mestre hverdagen uten rus.    

Særkontakter. De skal ha et spesielt ansvar for ungdommen og behandlingsopplegget de skal gjennomføre. Sammen med særkontaktene skal ungdommen ha ukentlige behandlingssamtaler, lage en handlingsplan - planen handler om hvordan ungdommen skal jobbe for å nå målene sine.

Fire plasser. Vi har plass til fire gutter og jenter mellom 13 og 18 år. Ungdommene som kommer til Jong er her fordi de har alvorlige rusproblemer. De er plassert etter barnevernloven, paragrafene 4-24 og 4-26.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Tilpasset tilbud. Jong ungdomshjem sitt verdisyn bygger på Bufetats verdier om respekt, åpenhet og deltakelse.

Vi skal se ungdommen og ungdommens rus- og atferdsuttrykk i sammenheng med deres sosiale nettverk og miljø. Vi jobber for å styrke ungdommens egen forståelse av vanskene og øke deres mulighet til å ta gode valg for fremtiden. Det gjør vi gjennom å møte ungdommen og ungdommens familie og nettverk med respekt og forståelse. Gjennom samarbeid og åpenhet skal vi sammen finne bedre løsninger for å takle utfordringer knyttet til atferdsuttrykk og rusproblematikk.
Dette gjør vi blant annet ved at ungdommen er med i utforming av sin egen hverdag og hyppige møtepunkter med familie og barneverntjeneste.

Før plassering. Jong Ungdomshjem jobber med familiens rolle - både før, under og etter oppholdet. Før innsøking skal MST ha blitt forsøkt eller vurdert som ikke hensiktsmessig.  

Metoder vi jobber ut fra. Når vi jobber med ungdommene bruker vi Læringsbasert rusbehandling (LBR). Metoden er en målrettet og resultatorientert metode som kan deles inn i tre nivåer:

 1. Ungdommen får poeng for rusfrihet. Disse poengene kan brukes til «kjøp» av goder og tjenester
 2. Ungdommen får umiddelbart, og på forhånd definert et gode, hver gang han/hun avgir en negativ rusprøve
 3. Ungdommene avgir hyppige urinprøver gjennom hele oppholdet

Vi benytter oss også av Funksjonsanalysen (FAK) for å identifisere foranledninger og konsekvenser som henger sammen med rusmisbruket. Målet med analysen er at ungdommene skal ha kjennskap til eget rusmønster og egne mønster knyttet til rusfrihet.

I vårt faglige arbeid med ungdommen tar vi også utgangspunkt i sosialøkologisk teori og familieterapeutiske metoder. Kognitiv adferdsterapi en naturlig del av LBR.

«Vi er veldig fornøyd med hvordan dere har fulgt opp gutten (…) det har vært en viktig opplevelse for ham å føle at dere ikke har gitt ham opp.»

(Saksbehandler fra en barneverntjeneste)

Samarbeid med familie og nettverk

Før oppholdet. I starten er det viktig å ha et godt samarbeid med barneverntjenesten, ungdommens foreldre og nettverk for at vi skal kunne gi et godt behandlingstilbud. Ungdommene som får behandling på Jong må gjennom en kartlegging (Baseline) for å finne ut omfanget av rusmisbruket, og ungdommens styrker og behov.

Under oppholdet. Familien er en viktig støttespiller i perioden ungtdommen bor på Jong. Vi ønsker derfor å ha et så tett samarbeid med familie og nettverk som mulig, Vi har utvidede behandlingsmøter hver 14. dag. I dette møtet deltar ungdommen sammen med sine foreldre/ foresatt og barneverntjenesten. I utvidet behandlingsmøte jobber vi sammen for å evaluere og oppnå målene i behandlingsplanen.

Vi ønsker at ungdommene, der det er mulig, skal få hyppige treningsturer hjem til familien/foresatte for å trene på samspillet med familien og være sammen med venner som har god innvirkning.

En viktig del av behandlingen er ukentlige behandlingssamtaler med særkontakten for å analysere ulike episoder og hendelser som har skjedd. Samtalen brukes også til å gå gjennom behandlingsplanen og evaluere ungdommens utvikling. 

Vi forventer at ungdommene har et dagtilbud som skole, praksisplass og andre aktiviteter i tiden de bor på Jong.

Etter oppholdet. Før utskrivning fra Jong må ungdommen gjennom ny kartlegging for at barneverntjenesten kan gi riktig hjelp og videre oppfølging. Under oppfølgingsperioden vil vi arrangere møter med ungdommen for å vite hvordan det går bra. Om ønskelig deltar Jong på møter med familien og barnevernstjenesten en periode etter avsluttet opphold. 

Det er viktig at planlagte familieråd gjennomføres. Dette blir organisert av barnevernet. Her kan du lese mer om familieråd. Vi anbefaler også MST som behandlingsmetode etter utskrivning. MST er en hjemmebasert behandlingsmetode for familier med ungdom.

Besøk og kontakt: Foreldre, søsken og venner som har en god innflytelse er velkomne på besøk om ettermiddagene eller i helgene. Dette må avtales med de voksne som jobber på Jong i forkant.

Jeg er så takknemlig for all hjelp dere har gitt gutten og oss.
(mor til en ungdom)
Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Bli kjent. Vi er opptatt av at du skal trives best mulig. I starten vil vi bruke mye tid på å bli kjent med deg og finne ut hvordan du kan få det bra hos oss. De første dagene bruker vi på å vise deg rundt på ungdomshjemmet, nærområdet og skolen eller praksisplassen din.

Helsesjekk. Når du flytter inn hit ønsker vi at du tar en helsesjekk hos lege, gjerne hos tannlege også. Som en del av behandlingen vil vi ta hyppige urinprøver gjennom hele perioden du er hos oss.

Ta med. Du kan ta med deg dine egne klær, og noe som gjør at du trives på rommet ditt, for eksempel bilder og bøker. Har du en spesiell fritidsinteresse som f.eks. musikk, foto, skikjøring, klatring osv. og har eget utstyr du bruker til dette så ta det med. Gjenstander med russymboler er ikke tillatt hos oss. Vi gir deg vanlige toalettsaker.

Familieråd. Det er et møte mellom deg, din families nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets situasjon.

Hverdagen din

Ukeplan. Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene. Derfor lager du sammen med ansatte en ukeplan spesielt for deg. Der står det hvilke mål du skal jobbe for å nå hver enkelt uke. Den viser også hvordan uken blir med tanke på skole eller jobb, treningsturer, aktiviteter, hjemreiser, avtaler og lignende.

Døgnrytme. Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet og fordi vi vet hvor viktig det er for å kunne delta i dagaktiviteter.  

Skole og jobb. En sentral del av behandlingen er at du skal ha et fast dagtilbud gjennom skole eller arbeidspraksis. Alle i skolepliktig alder skal gå på skole. Det er flere ungdomsskoler og videregående skoler i nærhetene av Jong. Vi samarbeider tett med skolene, og vi som jobber her er med deg på foreldremøter på skolen.

Vi samarbeider også med Oppfølgingstjenesten (OT) om praksisplass i bedrift for ungdommer som av ulike grunner ikke kan gå på skole. Vi jobber for at du får videreført skole eller praksis til der du skal bo etter endt opphold.                         

Fritid og aktiviteter. Vi ønsker at du skal leve mest mulig normalt når du bor på Jong. Vi som jobber her hjelper deg gjerne med å finne fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. I og rundt Jong er det er stort aktivitetstilbud med klatring, slalåm, annen idrett, kino og turmuligheter. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør vi gjerne ting sammen med deg - enten alene eller med noen av de andre som bor her. I tillegg legger vi opp til forskjellige turer i helger og ferier.

Regler. Vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det kan gjøre hverdagen din trygg og god. Når du kommer hit setter vi oss ned sammen og går gjennom trivselsreglene på Jong. Det vil si vi har regler for når du skal rydde på rommet ditt, innetider og når det er greit å bruke PC og mobil og annet du er opptatt av.

Vi syns det er hyggelig om du får besøk av venner og familie. Besøk må avtales med de voksne på forhånd.

Hjemreiser og ferie. Det er viktig at du holder kontakt med familie og nettverk mens du er på Jong, og at du får mulighet til å trene på å være rusfri der du kommer skal bo. Du vil derfor få mulighet til å reise hjem og til å være sammen med familien din i helger og ferier. Har du ikke et sted å reise til vil vi som jobber her finne på ting sammen med deg i helger og ferier.

Rettigheter når du bor på institusjon

Dine rettigheter på institusjon finnes også som brosjyre på flere språk

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 


Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Det er det første stedet jeg har følt meg trygg. (Ungdom, 17år)
 • Institusjon for ungdom mellom 13 og 18 år med rus og adferdsvansker, barnevernloven paragrafene 4-24 og 4-26).
 • Fire plasser.
 • Arbeider utfra Læringsbasert rusbehandling (LBR).
 • Oppholdets varighet: mellom seks-åtte måneder med en oppfølgingsperiode etter utflytting inntil fire måneder.
 • Beliggenhet ved Sandvika i Bærum kommune, ca. 20 minutter sør for Oslo.
Besøksadresse

Emma Hjorths vei 60, 1336 Sandvika

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

Sentralbord: 466 16 982

Epost
line.andersen2@bufetat.no
Line Andersen
Leder

Tlf: 466 16 978