• Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Sudmannske - Bergen
  Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Sudmannske - Bergen
 • Region vest senter for foreldre og barn, avdeling - Førde
  Region vest senter for foreldre og barn, avdeling - Førde
 • Region vest senter for foreldre og barn, avdeling - Stavanger
  Region vest senter for foreldre og barn, avdeling - Stavanger
 • Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Sudmannske - Bergen
  Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Sudmannske - Bergen
 • Region vest senter for foreldre og barn - avdeling Førde
  Region vest senter for foreldre og barn - avdeling Førde
Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Sudmannske - Bergen

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Sudmannske - Bergen

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Sudmannske, gir et inntil 8 ukers utredningsopphold. Det tilbys foreldre støttende opphold med varighet i inntil 3 / 6 måneder.  Det tilbys også et kortere opphold med varighet på inntil 14 dager for å bistå og avhjelpe familier i en krisesituasjon, i påvente av avklaring og videre hjelp. Familiene har hjemreise annen hver helg.

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling - Stavanger

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling - Stavanger

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Stavanger, gir et 6 ukers utredningsopphold, der arbeidet med kartlegging starter hjemme hos familien i uke 1 og avslutter hjemme i uke 6. Det tilbys foreldre støttende opphold med en varighet på inntil 13 uker, med 12 av uken inne på senteret ca. 3-4 dager i uken og de resterende dagene hjemme med oppfølging.
Familiene har hjemreise hver helg, uavhengig av type opphold.

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling - Førde

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling - Førde

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling Førde, gir et inntil 8 ukers utredningsopphold inntil åtte uker. Det tilbys foreldre støttende opphold med varighet i inntil 3 / 6 måneder.  Familiene har hjemreise annen hver helg.

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling PMTO

Region vest senter for foreldre og barn, avdeling PMTO

Senteret har et PMTO - team med terapeuter i Bergen og Stavanger som gir et frivillig behandlingstilbud til familier med barn i alderen 4 -12 år som har atferdsproblem  jfr. barnevernloven  4-4, 2.ledd.  Behandlingen skjer når familien bor hjemme, som et poliklinisk tilbud, på et offentlig kontor i familiens nærmiljø eller i tilknytning til PMTO-terapeuten sitt kontor.

Barn har behov for trygg og god omsorg

Region vest senter for foreldre og barn består av fire avdelinger:

 • - Vi tar i mot familier etter barnevernloven § 4-4, 2. ledd, som er et frivillig hjelpetiltak. 
 • Senteret bistår kommunal barneverntjeneste, som innsøkende instans, med kartlegging/utredning av foreldres omsorgskompetanse og foreldrestøttende / behandlings opphold for foreldre og barn.
 • Region vest har totalt 13 døgnplasser, fordelt med 7 plasser i Bergen, 3 plasser i Stavanger og 3 plasser i Førde.
 • I tillegg har senteret et PMTO - team med terapeuter i Bergen og Stavanger som gir et frivillig behandlingstilbud til familier med barn i alderen 4 -12 år  som har atferdsproblem.
Besøksadresse

Strandgaten 59, 5004 Bergen

Postadresse

Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 19 246

Epost
bergen.barn-.og.familiesenter@bufetat.no
Anne Kleiven
Anne Kleiven
Enhetsleder

Tlf: 466 19 246