Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Start karrieren din hos Bufetat

Bufetat, region sør er praksisarena for studenter i barnevernspedagogikk fra USN og UiA.

Bufetat, region sør har i flere år hatt ulike samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vi har alle en felles interesse i å bidra til høy kvalitet i utdanningene, sikre samspill mellom teori og praksis, og å bidra til kunnskapsutvikling og forskning på fagområder.

Ung voksen jente snakker med noen

Er del av Universitetsbarnevernet i Agder

I 2020 gikk Bufetat, region sør inn som part i Universitetsbarnevernet. Avtalen er inngått mellom Universitetet i Agder (UiA), Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen i Kristiansand kommune og Bufetat, region sør. Visjonen til Universitetsbarnevernet er; «Sammen om et kompetent og innovativt barnevern».

Universitetsbarnevernet skal utvikle kunnskapsbasert undervisning og tjenester innen barnevern, der kunnskap fra barn, unge og deres foreldre, profesjonelles erfaringsbaserte kunnskap og forskningsbasert kunnskap tillegges vekt. Partene legger til rette for, og samarbeider om, forskning som er relevant for barnevernet bl.a. via FOU-oppgaver, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og i forskningsgrupper.

Praksisarena for studenter i barnevern

Bufetat, region sør er praksisarena for studenter i barnevernspedagogikk fra USN og UiA. Samarbeidet har foregått i mange år og er en fantastisk mulighet for deg som student å få koblet teori med verdifull praksis.

Som barnevernspedagog eller sosionom hos oss, kan du få mulighet til å være studentveileder i inntil 20% av din stilling. Du vil gjennom det kunne ta del i dette spennende samarbeidet, og samtidig heve egen kompetanse. Dette er en unik sjanse til å øke bevissthet rundt egen praksis, og påvirke barnevernfagets fremtid.

Praksissted for masterstudenter i samfunnsanalyse

Bufetat, region sør har inngått samarbeid med USN om å være praksissted for studenter fra master i samfunnsanalyse (MASAM).

Første studieår tar studenten de obligatoriske teori- og metodeemnene på heltid. De to neste årene arbeider studentene 50% i en virksomhet og studerer 50 %. Etter første studieår har studentene fått et solid faglig fundament. I første studieår får studentene mulighet til å søke om en midlertidig toårig deltidsstilling i Region sør, og kombinere arbeidet i virksomheten med relevante valgemner og masteroppgave.

Ta kontakt med oss

For mer informasjon om disse og andre muligheter for deg som er student, ta kontakt med Bjarne Lia, seksjonssjef i seksjon HR på e-post bjarne.lia@bufetat.no.