Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bufdirs likestillingsråd

Likestillingsrådet skal bidra til at Bufdir ivaretar et helhetlig perspektiv i arbeidet med å fremme et samfunn med like muligheter for alle.

Bufdir arbeider med å hindre diskriminering og bidra til økt likestilling på områdene kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnskarakteristika og kjønnsuttrykk samt etnisitet, religion og livssyn, og å nå regjeringens målsetting om et universelt utformet samfunn.

Som et ledd i dette arbeidet har vi etablert et likestillingsråd.

Medlemmer

De 14 medlemmene representerer:

Oppgaver

  • Å bidra inn i arbeidet med Bufdirs satsningsområder og strategiarbeid på likestillingsfeltet
  • Å bidra inn i arbeidet med Bufdirs oppdrag og prosesser
  • Å bidra med synspunkter og vurderinger på vegne av organisasjonene og nettverkene som deltar
  • Å belyse sentrale spørsmål på området

Likestillingsrådet kan også fremme saker på eget initiativ.

Likestillingsrådet ledes av Bufdir og rådet har minst to møter i året.

Kontakt

Åshild Marie Grønningsæter Vige

E-post: ashild.vige@bufdir.no

Marius Enge Bøe, rådgiver
E-post: marius.engeboe@bufdir.no