Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samspillstema på helsestasjonen

Forslag til hvordan helsesykepleiere kan bruke innholdet på Foreldrehverdag ved de ulike konsultasjonene.

Baby hviler mot brystet til pappa.

Samspill er et tema som er gjennomgående i alle konsultasjonene på helsestasjonen. Mange helsesykepleiere kjenner heftet «Sammen foreldre og barn». Heftet har vært i bruk på helsestasjonene som et hjelpemiddel i samtalene med foreldre om samspill. Innholdet i heftet finner du nå i artikkelen «Forstå barnets utvikling 0-5 år» på Foreldrehverdag.

Slik kan du bruke Foreldrehverdag

Her får du lenker til artikler og filmer samt råd om hvordan du kan bruke innholdet på Foreldrehverdag i de ulike konsultasjonene.

Du vil få tips til en del spørsmål som kan stilles til foreldrene for å få i gang samtaler om ulike tema. For at spørsmålene skal oppleves som at du og foreldrene utforsker samspillet mellom barnet og foreldrene på en positiv måte sammen, er det aller viktigste at du får til å skape en god atmosfære og en god kontakt med foreldrene. Her får du eksempler, men tilpass spørsmålene til de foreldrene det gjelder.

Du kan gjerne tipse foreldrene om å bruke Foreldrehverdag aktivt hjemme også. Det kan være en god måte å involvere begge foreldre på, spesielt hvis det bare er den ene av foreldrene som møter på helsestasjonen.

Ett av temaene på hjemmebesøket er hvor viktig foreldrene er for barnets utvikling. Her finner du en tekst som bygger opp under foreldrenes betydning generelt:

Du finner først en innledende tekst til det å bli kjent med barnet, og deretter en del stoff om barnets utvikling i ulike stadier. Til hjemmebesøket passer teksten som ligger under overskriften «1-2 uker».

Teksten er rettet direkte mot foreldrene. Innbakt i teksten er det imidlertid en del spørsmål til refleksjon som du som fagperson kan bruke som utgangspunkt for samtalen du har med foreldrene om samspill:

 • Begynner du å se litt av hvem barnet ditt er?
 • Hvordan opplever du kontakten med barnet ditt?
 • Det er mange måter å gi barnet kjærlighet på. Hva liker barnet ditt?
 • Hvordan reagerer barnet ditt når du smiler til det?
 • Hvordan reagerer barnet på fysisk kontakt?

Andre artikler som kan være relevante for denne konsultasjonen:

Det er mye informasjon som skal fordøyes og mye som skal skje på hjemmebesøket rett etter at barnet er født. På denne gruppekonsultasjonen kan du derfor gjerne gjenta noe av det dere snakket om på hjemmebesøket - om foreldres betydning for samspillet og om betydningen av barnets tilknytning til foreldrene slik at foreldrene blir en trygg base for barnet.

En mulighet kan være å ta utgangspunkt i artikkelen «Babyens gråt og kroppsspråk» og vise filmen «Spedbarnets språk» som du finner i denne artikkelen. Helsedirektoratet anbefaler også å vise filmen "I Trygge hender" (youtube.com)

Du kan bruke filmen som utgangspunkt for samtale og spørre:

 • Er det noen som kjenner seg igjen i denne filmen?
 • Synes du det er vanskelig å forstå hva babyen din forsøker å uttrykke?
 • Kan du høre forskjell på barnets gråt?
 • Er det vanskelig å trøste barnet? Hva gjør du når du får det til?
 • Hvordan viser du barnet at du er glad i det?

Et tema som er naturlig å ta opp, er å være sliten og hvordan det påvirket samspillet med barnet. Her kan også tema om vold og overgrep få plass, men for at dette skal bli et tema foreldrene våger å si noe om, er det nødvendig å normalisere følelsen av at en noen ganger kan få lyst til å riste eller skrike til barnet.

 • Hvordan reagerer du når du er sliten?
 • Merker du om det virker inn på barnet?
 • Er det noen av dere som kjenner igjen følelsen av å bli så desperat at du kan tenke deg å riste barnet?
 • Hva gjør du når du blir fortvilt for å unngå å skade eller skremme barnet?
 • Hva tenker dere kunne være en god strategi hvis den følelsen skulle komme?

Du kan også gi foreldrene lenke til artikkelen om kolikk på Helsenorge.no.

Gruppesamtale

Et spennende tema som egner seg å ta opp i gruppe, er hva vi ønsker for barna våre og hvordan vår egen oppvekst former hvilke verdier vi vektlegger i barneoppdragelsen.

Du finner ulike spørsmål og oppgaver i artikkelen «Hva slags foreldrestil har du?» som du kan bruke i samtalen med foreldrene.

Ett annet tema i denne konsultasjonen er foreldrenes mobil- og skjermbruk. Filmen «Still-face experiment» (Lise-Lotte Austad, youtube.com) illustrerer hvordan en baby reagerer i et eksperiment når foreldre er mer opptatt av mobilen enn av barnets henvendelser. Filmen viser en variant av Tronics Still Face-eksperiment, der mor først er svært engasjert i barnet, og deretter opptrer uten ansiktsmimikk eller andre svar på babyens forsøk på kontakt.

Til denne konsultasjonen vil du igjen kunne bruke artikkelen om «Barnets utvikling 0-5 år» – under overskriften «6 uker».

Tilknytningen mellom barn og foreldre skal vektlegges, og du kan bruke følgende spørsmål fra artikkelen for å få i gang en samtale om hvordan samspillet er nå:

 • Reagerer barnet annerledes i kontakten med deg nå enn like etter fødselen?
 • Hvordan reagerer barnet når du koser med det nå?
 • Hva smiler barnet ditt av?
 • Hva skjer hvis du blir for ivrig i samtalen med barnet?
 • Hva skjer hvis flere snakker med barnet samtidig?

Et annet tema er vold og overgrep. Det kan være nyttig å minne om gruppesamtalen ved 4 uker, og spørre igjen:

 • Hvordan har overgangen til å bli mor eller far vært for deg?
 • Hvordan opplever du at barnet reagerer når du er sliten?
 • Hvordan er det for deg når du ikke har det overskuddet du ønsker å ha?

Dette kan være en ufarlig inngang til et vanskelig tema. Du kan følge opp ved å være mer direkte:

 • Hva gjør du dersom du blir desperat eller fortvilet på grunn av mangel på søvn, fordi barnet gråter utrøstelig eller du er sliten av andre årsaker?

Når det gjelder samspillet, er det viktig å følge opp det som tidligere er blitt snakket om med hensyn til å skape en trygg base for barnet som utgangspunkt for barnets utforskning av omgivelsene:

 • Hvordan synes du kontakten med barnet ditt er nå?
 • Hva setter barnet ditt pris på når dere «snakker» sammen? Hvordan gir hun uttrykk for glede?
 • Hvordan svarer du når du merker at barnet vil deg noe?

Nå begynner barnet gradvis å vende seg mot omverdenen, og språkutviklingen starter allerede nå. Spørsmål du kan bruke for å utforske og få i gang en samtale om dette, er:

 • Er barnet ditt mer interessert i hva som skjer rundt seg nå enn før?
 • Hvordan merker du det?
 • Hva er barnet ditt interessert i?
 • Setter du ord på det barnet er opptatt av?

Søvn er et gjennomgående tema. Når barnet er cirka tre måneder, begynner det å bli mulig å hjelpe barnet til å forstå forskjellen på dag og natt. På denne konsultasjonen kan det derfor være nyttig å minne foreldrene om artikkelen «Søvn og babyer».

Til denne konsultasjonen vil du igjen kunne bruke artikkelen om barnets utvikling 0-5 år under overskriften 4 måneder.

Barnet blir mer og mer opptatt av det som er rundt seg, ser seg rundt og undersøker omgivelsene med blikket. Barnet sjekker også ut at mor eller far er opptatt av det samme og trenger den støtten for å kunne utforske videre. Spørsmål knyttet til dette kan være:

 • Hvordan oppfatter barnet at du er opptatt av det samme som henne?
 • Hvordan kan du hjelpe barnet til å bli enda mer nysgjerrig på det som skjer rundt seg?

Når to blir tre - eller flere –, skjer det også store forandringer i familielivet som kan oppleves som krevende for mange. Parforholdet blir satt på prøve, og hverdagen blir totalt forandret. Det kan være nyttig for foreldre å høre andres erfaringer om denne perioden. Du finner stoff om disse utfordringene, samt en film som du kan vise foreldrene i artikkelen «Å gå fra par til familie - vanlige utfordringer».

Andre relevante artikler om samliv:

Dette er temaer som kan være vanskelig å dele i gruppe, i alle fall hvis noen strever veldig. Vurder gruppens sammensetning når du tar opp tematikken. Noen ganger kan det være nok at bare du sier noe om utfordringene knyttet til samliv og henviser til artikler og film på Foreldrehverdag.

I andre grupper kan det være et «klima» som er slik at det kjennes trygt å dele erfaringer om temaet. Uansett er det viktig at du alminneliggjør og normaliserer temaet. Som leder av gruppen er det også viktig at du styrer samtalen slik at du unngår at noen utleverer seg og partneren sin mer enn de egentlig ønsker.

Til denne konsultasjonen kan du bruke artikkelen om «Barnets utvikling 0-5 år» se underoverskriften «5 måneder».

Barnet er nå enda mer aktivt i utforskningen av omgivelsene. Foreldrene er viktige også for denne delen av barnets utvikling, ved å være opptatt av det samme som barnet og ved å hjelpe barnet til å forstå verden rundt seg. Barnet trenger at den voksne setter ord på det som skjer, slik at barnet etter hvert kan forstå sammenhenger. Og for å få til det, er det nødvendig at den voksne og barnet har samme oppmerksomhetsfokus.

Ett av temaene i denne konsultasjonen er språkutvikling. Barn utvikler språket i samspill med andre, og det er derfor viktig at den voksne både setter ord på hva de ser sammen og hva som skjer. De fleste foreldre gjør jo dette intuitivt: «Å, har du vondt i magen?» «Er det vått i bleien din? Da skal vi skifte, slik at du blir god og tørr» etc. Mange er likevel ikke klar over hvor viktig dette er, både for barnets språkutvikling og for at barnet skal bli trygt på hva som skjer rundt seg. Spørsmål for å skape økt bevissthet og å få i gang en samtale om temaet kan være:

 • Hva gjør du når du hjelper barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere er opptatt av det samme?
 • Hvordan setter du ord på det du og barnet ditt ser sammen og på det som skjer rundt dere?
 • Setter du ord også på det du tror barnet ditt føler?
 • Har du tenkt på at når du setter ord på det dere ser og det du/dere gjør, hjelper du barnet ditt til å lære å snakke?

Samspill er et tema som går igjen i alle konsultasjonene. Dette er et tema som kan flettes inn i mange av de andre temaene som skal tas opp, som for eksempel tannpuss og søvn:

 • Mange foreldre strever med tannpussen. Hva kan du gjøre for at den skal bli et morsomt, men viktig ritual?
 • Hvordan greier du å hjelpe barnet ditt til å få gode søvnrutiner?

Når barnet er cirka 6 måneder, er det igjen en ny fase med hensyn til søvnmønster. Du kan derfor igjen minne foreldrene på artikkelen «Søvn og babyer»

Samspillet mellom foreldrene er også viktig for å skape et godt oppvekstmiljø for barnet. Temaet om samliv og kommunikasjon mellom mor og far kan tas opp igjen her, og de kan bli minnet om artiklene «De fem kjærlighetsspråkene» og «God kommunikasjon i parforholdet»

Temaet mobil/nettbruk og hvordan det virker inn på samspillet og på barnets reaksjoner kan gjentas. Bruk gjerne filmen «Still face experiment» (Lise-Lotte Austad, youtube.com)

Igjen kan du bruke artikkelen om barns utvikling - under overskriften «8 måneder».

Mange barn begynner nå å utvide radiusen sin. Mange kan sitte oppreist og bevege seg rundt ved å krabbe. De blir også i stand til å kommunisere annerledes gjennom at de forstår flere og flere ord.

Barnet trenger den voksne som base for en stadig mer utforskning av verden rundt seg, og en trygg havn å komme tilbake til dersom verden der ute blir altfor skremmende. Noen barn blir skeptiske til fremmede og har ekstra behov for den trygge havnen, samtidig som de trenger å bli oppmuntret til å fortsette å utforske.

«Kjærlighet gir trygge barn» er en god artikkel å tipse foreldrene om her.

Spørsmål for å få i gang samtale og refleksjon kan være:

 • Hva liker barnet ditt å gjøre nå?
 • Liker barnet ditt å leke?
 • Liker barnet ditt å utforske leker på egen hånd?
 • Hvordan hjelper du barnet ditt til å utforske omgivelsene?
 • Hvordan reagerer barnet på å få utforske?
 • Hvordan kan du hjelpe barnets utvikling ved å sette enda flere ord på det dere ser og opplever sammen?

Igjen kan du bruke artikkelen om barns utvikling - under overskriften 10 måneder.

Barnet trenger i større og større grad hjelp til å få faste rutiner i det daglige knyttet til mat og søvn, og til å forstå hva som er riktig og galt – på sitt nivå. Barnet trenger den voksnes hjelp til å regulere seg selv på flere områder. Barnet trenger også gode tilbakemeldinger. For å få til en samtale om dette og få foreldrene til å reflektere over sin egen rolle, kan du for eksempel benytte disse spørsmålene:

 • Hva gjør du når du viser barnet at du er fornøyd med ham nå?
 • Hva gjør du og barnet når dere har det moro sammen?
 • Hvordan kan du hjelpe barnet ditt til å få trygghet i hverdagen gjennom faste rutiner?
 • Hvordan kan du oppmuntre barnet til å gjøre det som er riktig?
 • Synes du at du får til å sette positive grenser for barnet ditt? Hvordan gjør du det?
 • Hvordan reagerer barnet ditt på de positive grensene?
 • Hvordan kan du takle situasjonen når du selv er sliten og barnet ikke gjør som du vil?

Barnet begynner etter hvert å vise tydeligere temperamentet sitt, og det kan være vanskelig å forstå hva han eller hun vil. To artikler som kan være til nytte, er disse:

Foreldrene får etter hvert behov for å sette noen grenser for barnets atferd. En artikkel som omhandler dette og som også kan være nyttig å lese som forberedelse til at barnet blir eldre, er «Sett gode grenser for barna».

Å oppmuntre til positive handlinger betyr også å forsterke det barnet gjør ved å gi gode tilbakemeldinger. Artiklene «Gi barnet ros og anerkjennelse» og «Hvordan styrke barns selvfølelse» kan også være nyttige.

Siden denne konsultasjonen er med lege og det derfor kan bli lagt mye vekt på fysisk utvikling, kommer kanskje samspillet litt mer i bakgrunnen. Du kan likevel flette inn litt om samspill:

 • Hva gjør du for å hjelpe barnet ditt til å leke på ulike måter og til å være aktivt? Leker dere sammen?
 • Hvordan fungerer samspillet rundt tannpuss nå?
 • Trenger barnet ditt mer hjelp til å regulere søvnen? Hva kan du gjøre?

Hvis barnet skal begynne i barnehage, er spørsmål knyttet til atskillelse viktige:

 • Hvordan tror du det er for barnet ditt å skulle begynne i barnehagen?
 • Hvordan er det for deg å skulle overlate barnet ditt til andre?
 • Hva kan du gjøre for å hjelpe barnet ditt til å føle seg trygt i barnehagen?

Her finner du en film om det å starte i barnehage og hvordan foreldre kan hjelpe barnet i den sammenhengen: Å starte i barnehage (youtube.com)

Igjen kan du bruke artikkelen om barns utvikling under overskriften «15 måneder».

Barnet utvikler seg stadig, både når det gjelder motorikk, språk og språkforståelse. Foreldrene er selvsagt fortsatt viktige i å støtte barnet i denne utviklingen. Foreldrene kan også ta i bruk stadig flere «hjelpemidler» i språkutviklingen, som for eksempel bøker, rim og regler, sanger etc. Barnet trenger også hjelp til å utvikle god selvtillit og selvfølelse.

Eksempler på spørsmål du kan stille, er:

 • Er det mulig å tilrettelegge situasjoner slik at barnet føler at det lykkes? Hvordan gjør du det?
 • Hva gjør du når du roser barnet ditt nå? Hvordan uttrykker han at han oppfatter rosen?
 • Å sette grenser er viktig, men ofte vanskelig. Kan du gi eksempler fra hverdagen din der du får til å sette positive grenser for barnet ditt?
 • Er der noen sanger eller enkle barneregler du husker fra din egen barndom og som du ønsker at barnet skal lære?

Du kan gjerne minne foreldrene på disse artiklene:

I denne konsultasjonen er det fint å kunne gjenta aktuelle tema som dere har hatt oppe i de individuelle konsultasjonene, for eksempel knyttet til måltidsvaner, søvn, språkutvikling, etc. Alle temaene innbefatter også samspill. Det er også mulig å gjennomføre i grupper.

Det å kunne dele erfaringer i en gruppe med andre foreldre i samme situasjon, gir et annet og utvidet perspektiv på det å være foreldre. Det kan være fint å dele gleder og utfordringer og få vite hvordan andre foreldre løser utfordringer, slik at den enkelte kan finne løsninger som er gode for seg og sitt barn. Det krever at du som helsesykepleier ikke blir eksperten som skal svare på alle spørsmål, men at du når spørsmålene kommer, kan henvende deg til gruppen med spørsmålet:

 • Hva tenker dere andre om dette?
 • Er det noen som har tilsvarende erfaringer?
 • Hva har dere gjort for å løse utfordringen?

Hvis du også har gode tips, er det fint å vente med dem til slutt: «Har dere prøvd…? Hvordan reagerte barnet? Er det en idé å prøve det?»

Det kan være nødvendig å stille noen spørsmål for å få samtalen i gruppen i gang, alt etter som hvilke temaer som er aktuelle:

 • Hvordan hjelper dere barna deres til gode måltidsvaner?
 • Hvordan hjelper dere barna til å få den søvnen de trenger?
 • Hvordan går det i barnehagen? Finner barna seg til rette? Hva har dere gjort for å få det til? Hvis noen av dere strever, er det noen andre som har gode ideer å dele?

Barn skal lære seg å bli gradvis selvstendige, og for at de skal bli det, må den støtten foreldrene gir, trekkes gradvis tilbake, avhengig av barnets mestring. Barnet vil gjerne klare selv, mens mor eller far kan være redde for å slippe taket. Artikkelen «Selvstendige barn» kan være til nytte her.

Du kan bruke artikkelen om barns utvikling: Barnets utvikling 0-5 år - under overskriften «2 år».

 • Hvilke egenskaper setter du mest pris på ved barnet ditt nå?
 • Kan du gi eksempler på hvordan du hjelper barnet ditt til å mestre oppgaver?
 • Hvordan kan måltidene bli mer positive opplevelser, både for barnet og deg?
 • Er det noe barnet ditt er spesielt opptatt av og vil lære mer om? Hvordan gjør du det?
 • Hvordan takler du situasjonen når barnet ikke vil? I noen situasjoner, for eksempel når det gjelder tannpuss, er det viktig at de voksne ikke overlater ansvaret til barnet. Hvordan samarbeider du og barnet om slike oppgaver?

Toåringen begynner så smått å finne ut hvem han er til forskjell fra andre, han finner ut at han har en egen vilje og at han kan påvirke omgivelsene sine. Han kan bli overveldet av sterke følelser og få sinneutbrudd som kan være vanskelige å håndtere for mor eller far. Det finnes både artikler og filmer om hva som skjer og hvordan foreldre kan takle denne forandringen:

Ett av temaene i denne konsultasjonen, er barnets seksuelle utvikling.

Et annet tema er barn og skjermbruk. Her er en artikkel om «Små barn og skjermbruk».

Dersom du snakker med foreldre som har flere barn eller som venter en ny verdensborger, kan temaet søsken og søskensjalusi være aktuelt å ta opp.

Det samme gjelder tematikken mine/dine/våre barn dersom det er en aktuell problemstilling.

Du kan bruke artikkelen om barns utvikling: «Barnets utvikling 0-5 år»- under overskriften «4 år».

 • Hva setter du pris på ved barnet ditt nå?
 • Tenk tilbake på tiden før fødselen, da du lurte på hvem som skulle komme til verden. Hvordan vil du beskrive barnet ditt nå?
 • Hvordan liker barnet ditt å være med på daglige gjøremål, som for eksempel matlaging?
 • Hvordan bruker du disse situasjonene til å lære barnet om verden rundt seg?
 • Hva liker du og barnet ditt å gjøre sammen nå?
 • Hvordan lærer du barnet ditt forskjellen på riktig og galt?
 • Er det situasjoner der det er vanskelig å sette grenser?

Her kan det også være nyttig å ta opp igjen temaet om barn og skjermbruk, og minne foreldrene på artikkelen «Små barn og skjermbruk».

Nå har barnet behov for hjelp til å forstå verden på et helt annet nivå enn før. Hvordan kan en snakke med og forklare en fireåring vanskelige tema? Foreldrene kan finne noen tips i artikkelen «Slik snakker du med barn».

Et annet tema som er viktig for barnets sosiale utvikling, er hvordan barnet kan handle planmessig. Noen barn trenger mer hjelp enn andre til å skape struktur og system i hverdagen. I artikkelen «Lær barna å planlegge og forberede seg» kan foreldre få noen tanker om hvordan de kan hjelpe til.

Det er utfordrende å være foreldre. Noen ganger trigger barnets atferd foreldrene slik at de selv reagerer uhensiktsmessig. Det å bli bevisst på sitt eget reaksjonsmønster og takle sine egne følelser er en viktig del av det å være foreldre.

ICDP-foreldreveiledning

Ingen barn kommer med en bruksanvisning og det er ikke alltid lett å være foreldre. ICDP - foreldreveiledning i gruppe er et tilbud i mange kommuner og familievernkontor i Norge.

Her lærer du hva barn behøver for å få en god selvfølelse, og hvordan du som voksen kan få en bedre relasjon til barnet ditt.