Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Små barn og skjermbruk

Ved å involvere deg i barnas mediebruk, kan du gi dem gode vaner.

Lite barn har fått kloa i en smarttelefon

En kjent problemstilling for småbarnsforeldre er om barna bør bruke skjerm som underholdning. Noen foreldre bekymrer seg for at barna skal slutte med kreativ lek og aktivitet, og i stedet sitte passivt og se på tv eller nettbrett.

Hvis du ikke vil at barnet ditt skal få se på tv eller bruke skjerm er det helt ok, men hvis andre i familien ser på telefonen eller tv er det naturlig at barnet vil gjøre det samme. Du kan tenke på dette som en mulighet til å lære barnet gode medievaner.

Å bruke tid foran skjerm kan være fint og verdifullt for barnet, men skjermen kan ikke erstatte voksne som ser, hører og engasjerer seg.

I en travel hverdag kan det være fristende å sette barna foran skjermen for å rekke å gjøre andre ting. Men barnets skjermtid bør ikke gå på bekostning av andre aktiviteter, mellommenneskelig kontakt og barnets utvikling.

Hvor mye skjermtid er ok?

Det er du som bestemmer når barnet ditt er klart for å se på tv eller bruke andre medier. Det er også du som bestemmer hvor mye tid de får lov til å bruke på det. Det er mange meninger om mediebruk, men dere vet selv best hva som fungerer for deres familie.

Hvor mye tid barnet bruker foran en skjerm, og hvor mye tid det forventer å få lov å bruke, vil ofte reflektere det miljøet barnet vokser opp i. Barn som vokser opp med stor frihet til å regulere egen skjermtid og som har foreldre og søsken som bruker mye tid foran skjerm, vil kanskje ønske å bruke mye tid selv.

Når familien samles rundt tv, nettbrett eller annen skjerm kan det gi fine opplevelse for alle. Hvis du som forelder engasjerer deg, snakker og peker sammen med barnet kan skjermtid bli en fin kosestund. Dere kan leke, slappe av og utforske sammen.

  • Har du tenkt på at du kan sitte sammen med barnet og se på tv eller nettbrett akkurat som når dere leser bøker?

Det finnes mange fine programmer og apper laget for små barn der dere som familie kan leke og lære. Akkurat som i bøker kan man lære om farger, dyr, om skolestart eller få inspirasjon til tannpuss eller bleieavvenning. Bruk historiene som utgangspunkt for å snakke om noe som skal skje i barnas liv. Det oppleves trygt å få se hvordan andre har taklet utfordringer før de skal prøve selv.

Påvirkes barnas helse av skjermbruk?

Det finnes enda ikke nok forskning til at man kan konkludere med akkurat hvordan bruk av nye digitale flater påvirker små barn.

Vi kan regne med at bruk av digitale flater påvirker barnets hjerne på samme måte som alt annet barnet holder på med i sin hverdag. Hvis skjermtid spiser opp alt for mye av tiden barnet kunne brukt på andre aktiviteter eller samvær med andre, kan det påvirke barnets mulighet til å utfolde og utvikle seg.

Skjermbruk nært opp til leggetid kan også gjøre det vanskelig for barnet å få sove. Både lyset fra skjermen, spennende historier og uløste oppgaver kan gjøre det vanskelig å roe seg ned på kvelden.

Helsemyndighetenes råd om fysisk aktivitet

Helsemyndighetene nevner skjermbruk som en faktor når de gir råd om fysisk aktivitet for barn 0-5 år (Helsenorge.no)

Barn kan bli skremt av sterke medieinntrykk

Barn kan bli opprørte og redde, også lenge etterpå, hvis de ser noe som skremmer dem. Mange barn reagerer spesielt dersom de ser barn eller dyr som lider, mobbing, fattigdom, slåssing og vold eller pornografi.

Barn kan bli skremt av noe vi voksne ikke oppfatter som skummelt, mens de ikke alltid reagerer på ting foreldrene synes er vanskelig å se på. Hva barnet ditt blir skremt av handler om både personlighet og alder.

Å lære seg å takle det som er skummelt er en del av det å bli stor, men voksne må hjelpe barn med å takle de inntrykkene som har blitt for sterke. Hvis barna dine har sett noe skummelt, kan du forklare at du vil passe på dem, at de må snakke med voksne hvis de er redde og hjelpe dem å forstå hva som er virkelig og hva som bare er fantasi.

Husk også at noen videotjenester automatisk hopper over til en ny film når den første er ferdig, og filtre som brukes er ofte dårlige til å sortere ut barnevennlig innhold.

Vis interesse for det barnet liker

Når du på en positiv og hyggelig måte deltar og interesserer deg for barnets skjermbruk, gjør du det enklere for ham å dele med deg hva han opplever. Da blir det også lettere for barnet å komme til deg hvis han vil snakke om noe han har sett.

Ikke avfei det barnet ditt liker bare fordi du synes det er dårlig, kjedelig eller dumt. Forsøk heller å forstå hvorfor barnet ditt liker det han liker. Det er ikke sikkert det du synes er bra, positiv eller oppbyggende underholdning faller i smak hos barnet. Gled deg sammen med ham over mestringsfølelse, gleden over å oppdage eller få til noe nytt eller spenningen ved å løse et mysterium.

  • Sett av tid, still spørsmål og vis en positiv interesse for det som gleder barnet ditt. Når dere sitter sammen og du som voksen engasjerer deg, øker det den positive opplevelsen til barnet.

Å forstå hva barnet ditt liker og å kunne snakke om favorittprogrammer og apper kan være nøkkelen til en positiv og god dialog om mediebruk. Dette vil dere ha nytte av også når barnet blir eldre.

Rammer og grenser for bruk av skjerm

Regler knyttet til skjermbruk kan gjøre det lettere for foreldre og andre som passer på barnet å hjelpe henne å utvikle gode medievaner.

  • Hva slags mediebruk ønsker dere å ha i deres familie? Hvilke rammer trenger dere for å få til det? Er du villig til å justere dine egne medievaner?

Snakk gjerne også med andre foreldre og med barnehagen. Det er sikkert flere som er opptatt av dette, og kanskje du kan foreslå et foreldremøte om skjermbruk.

Klare regler som følges av alle i familien vil for mange være den beste løsningen.

Hvilke regler vil dere ha?

Hvis dere lager rammer og regler for skjermbruk, kan disse rådene være et utgangspunkt.

  • Hvem eier telefonen, nettbrettet eller tv-en? Selv om det er barnet som bruker den mest, kan det bli færre konflikter om det er foreldrene som eier enheten mens barnet låner den.
  • Skal det være begrensning på hvilke apper og programmer barnet får se på og bruke?
  • Skal barnet kjenne til passord som lar det låse opp enheten, logge på tjenester og spill, kjøpe ting i appbutikker eller lignende?
  • Vil dere ha skjermfrie soner i hjemmet?
  • Faste, skjermfrie tider på døgnet kan føre til mindre masing. For eksempel kan skjermbruk rett før leggetid gjøre det vanskelig å finne roen og sovne.
  • Skal reglene være like for alle i familien, eller tilpasset alder?

Les mer