Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hva slags foreldrestil har du?

Din egen barndom preger både hva slags livssyn du har og måten du oppdrar barnet ditt på.

Mor løfter barn inn eller ut av bil

Alle foreldre har mer eller mindre bevisste tanker om hva de mener er viktig for å være gode foreldre. Disse verdiene bygger ofte på en oppfatning om hva vi tenker at barn har behov for og påvirker hvordan du oppfatter barnet ditt, hvordan du behandler barnet og hvordan du er som forelder.

Bli klar over egne verdier

Hvilke verdier vi har, varierer fra person til person, fra familie til familie, fra bygd til by, fra land til land og fra kultur til kultur.

Verdiene våre henger også ofte sammen med hvilke egenskaper vi tenker er viktige. En voksen som tenker at barnet må lære seg å være pliktoppfyllende og høflig, legger kanskje vekt på at barnets skal takke for maten, sitte pent og hjelpe til på ulike måter. En voksen som vil oppmuntre barnet til å bli selvstendig og frittenkende, vil kanskje heller la det spise når barnet selv er sulten, la det få sitte slik det vil, og lese en bok hvis det har lyst.

Ulike verdier hos foreldrene

Det du mener er viktige verdier i foreldrerollen og ellers i livet, er ikke nødvendigvis det samme som det partneren din mener. Vi trenger heller ikke være enige i ett og alt, men det kan være lurt å samsnakke litt med partneren og forsøke å forstå hvor og hva den andre kommer fra.

  • Hva synes du det er viktig at dere som foreldre er enige om?
  • Hva synes du det er ok at dere er uenige om?

Hva slags forelder ønsker du å være?

Noen av oss har et veldig bevisst forhold til hva slags mamma eller pappa vi vil være for barna våre, mens andre styrer mer etter magefølelsen. Ofte henger oppfatningene våre og måten vi gjør ting på, sammen med det vi har med oss hjemmefra. Dette gjelder både om det er noe du vil videreføre, noe du vil unngå, eller noe du savnet hos dine egne foreldre.

Det kan være både nyttig og interessant å tenke gjennom hva slags «ideal» du har for foreldrerollen. Hvordan ser det ut i forhold til dine egne foreldre, og deres foreldre igjen?

Samfunnsmessig har måten vi oppdrar barn på i Norge endret seg mye de siste generasjonene. Før gjaldt det i større grad å lære barna å innordne seg samfunnet. I dag verdsettes selvstendighet og det å gjøre egne valg i større grad. Denne typen verdier kan variere mye mellom kulturer.

Noe å tenke på

Har du tenkt over hvordan du ønsker barnet ditt skal huske deg som forelder, når han blir voksen? Selvstendig, ærlig, vennlig, empatisk, rolig? Hvordan preger dine ønsker måten dere er sammen på i dag?

Plasserer du barnet i bås?

Verdiene dine påvirker hvordan du ser på barn generelt og ditt barn spesielt. Hvordan du ser på barnet, påvirker igjen måten du møter barnet ditt på i ulike situasjoner. Vi voksne kan være raske til å sette hverandre i bås og gi hverandre merkelapper:

«Han er så sjenert», sukker vi kanskje om en kollega, mens en annen får stempel som «en ordentlig skravlebøtte». Men ofte er vi både sjenerte, utadvendte, rolige, aktive, bestemte og ubesluttsomme – i ulike situasjoner og sammen med ulike personer.

Et annet viktig poeng er at både barn og voksne utvikler seg, slik at en beskrivelse som kanskje stemte for en stund siden, ikke alltid passer like godt en stund senere. Det gjør at vi stadig trenger å utforske hverandre og være litt nysgjerrige, ikke minst når det gjelder våre egne barn.

Ser dere de samme sidene ved barnet?

Prøv dette:

  • Beskriv barnet ditt med tre ord.
  • Bruk de ordene du mener kjennetegner barnet best.
  • Be en som kjenner barnet ditt godt, for eksempel en lærer, fotballtreneren eller en av besteforeldrene, om å gjøre det samme.
  • Hvor like eller ulike er ordene dere kommer fram til?

Hvorfor skal du gjøre dette?

Vi har alle en tendens til å gi hverandre merkelapper, og henge oss litt opp i karaktertrekk hos hverandre. Men vi oppfører oss gjerne ganske forskjellige i ulike situasjoner, avhengig av hvem vi er sammen og hvordan vi føler oss. Et barn som er viltert og temperamentsfullt på hjemmebane, kan være rolig og tilbakeholden i nye situasjoner. Ved å se hvordan du oppfatter barnet ditt opp mot andres oppfatninger, kan du kanskje oppdage andre og nye sider ved barnet ditt?

Du påvirker hvordan barnet oppfatter seg selv

Måten du tolker barnet ditt på og snakker med det på, vil bety noe for hvordan barnet oppfatter seg selv. Hvis du stadig beskriver barnet ditt som omtenksom og snill mot andre, vil barnet etterhvert tenke det om seg selv også.