Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mine, dine og våre barn

Når du finner kjærligheten på nytt etter samlivsbruddet, består familien plutselig av både nye steforeldre og bonusbarn. Å slå sammen to familier til én er krevende for både liten og stor.

Mor og datter på kjøkkenet

Å bli kjent med mammas eller pappas nye kjæreste, og kanskje få nye barn inn i familien i tillegg, kan være en enorm omstilling for barnet. Noen tilpasser seg til den nye situasjonen raskt, for andre kan det ta lang tid. For noen barn vil det nye familielivet kanskje veksle mellom å være ok og å være vanskelig.

Barn kan reagere veldig forskjellig på den nye familien. Kanskje reagerer barnet ditt annerledes enn du hadde ventet? Det er viktig at han får lov til å uttrykke seg på den måten som er naturlig for hamn og gi ham rom til å venne seg til den nye livssituasjonen.

  • Hva slags reaksjoner opplever du hos barnet ditt?

Hvordan opplever barnet å få «ny» familie?

Husk at barnet ditt går gjennom en annerledes prosess enn deg. Du har hatt tid til å venne deg til tanken på den nye familien sammen med din partner, og dere er kanskje også forelsket og entusiastiske. Selv om du har en god intensjon og tenker at den nye familien kommer til å bli bra for barnet, er det en god idé å anta at barnet ikke umiddelbart ser det på samme måte.

Når en ny familie skal etableres, har barnet ofte opplevd at den opprinnelige familien har blitt brutt opp i forkant. Når foreldre går fra hverandre, enten de er enige eller uenige i beslutningen, er det viktig å tenke på at det ikke er barna som har valgt dette. På samme måte er det heller ikke barnets valg når den nye familien skal etableres.

Barna har som regel behov for tid til omstilling, og har ikke nødvendigvis den samme entusiasmen som de voksne. Når du har sterke følelser kan det noen ganger være utfordrende å se at andre tenker annerledes om det som skjer. Det er derfor viktig å forsøke å sette seg inn i hvordan nyetableringen oppleves fra barnets ståsted. På den måten kan du lettere ivareta barnets reaksjoner, følelser og behov når dere skal etablere den nye familien.

  • Klarer du å sette deg inn i barnets situasjon uten å la dine egne behov, håp, ønsker eller følelser ta for stor plass?

Sorg over den «gamle» familien

Mange barn sørger over at den gamle familien deres ikke finnes mer. For å hjelpe barnet gjennom dette, kan du forsøke å få ham til å sette ord på det han føler og støtte ham i opplevelsen.

Du kan også hjelpe barnet ved å gjøre ham trygg på at det går fint med deg, også når han er hos den andre forelderen.

Lojalitetskonflikt og dårlig samvittighet

Barn kan ofte oppleve en lojalitetskonflikt, og ha dårlig samvittighet overfor den av foreldrene som ikke er en del av «den nye familien». Det er ikke alltid så lett å snakke bort den dårlige samvittighet hos barn, men du og den andre forelderen kan sammen prøve å snakke med barnet om at deres følelser ikke er hans ansvar, og at dere begge er opptatt av hvordan han har det.

Som voksen kan du ha sterke følelser knyttet til den nye situasjonen – det er helt i orden. Om du er lei deg, sint, glad eller har andre sterke følelser er det ingen grunn å skjule det, men det er viktig at du viser at du håndterer følelsene, og at de ikke tar overhånd selv om det er smertefullt. På denne måten viser du at disse følelsene handler om deg og ditt liv, og at barnet ikke trenger å være ansvarlig for å hjelpe deg.

Hvis barnet uttrykker seg negativt om den andre forelderen, bør du la ham få rom til det. Dette kan du gjøre uten å støtte opp under det negative, men heller prøve å finne ut hva følelsene bunner i. Snakker barnet negativt om den andre forelderen for å ”støtte” deg – eller er det følelser han faktisk har, og som han trenger din hjelp til å sortere?

Barn oppfatter konflikt mellom foreldre

Har du et anstrengt forhold til eksen? Dersom du egentlig ikke liker eller respekterer den andre forelderen, er sjansen stor for at barnet oppfatter det, selv om du ikke sier det direkte.

Da kan det være nødvendig at du jobber med dine egne følelser slik at det ikke går ut over barnet. Klarer du å fokusere på de sidene du setter pris på og hvordan dere kan samarbeide, fremfor hva du ikke liker ved den andre, vil det sannsynligvis komme hele familien til gode.

Lov å snakke om det andre hjemmet

Når barnet skal veksle mellom å bo flere steder, kan dere som voksne hjelpe til ved å skape en sammenheng mellom de to hjemmene. Det betyr for eksempel at dere kan snakke om hva han har gjort hos den andre forelderen og hvordan det var. Barnet må vite at det er lov å snakke om alt som skjer hjemme hos deg med den andre forelderen, og motsatt. Det er fint om du og eksen din også tar aktivt initiativ til å snakke om ting som har skjedd mens barnet har vært hos den andre forelderen.

For barnet gir det trygghet og sammenheng at det er lov å snakke om alt, slik at han ikke blir alene med gode opplevelser, vanskelige tanker og følelser, eller er redd for at noen blir misunnelig, sint eller lei seg for det han sier.

Bonusforeldre har en mulighet til å bidra til å skape trygghet, for eksempel ved å vise at det er greit å snakke om barnets mamma eller pappa hjemme hos dere. Selv om noen temaer eller synspunkter kan føles vanskelige for deg, er det viktig å huske at det ikke er noe barnet bør føle et ansvar for å skåne deg for.

Når barnet savner mamma eller pappa

For mange foreldre kan det være vanskelig at barnet savner den andre forelderen, men savn er en følelse det er viktig at barnet får lov til å ha. Du kan hjelpe gjennom å vise medfølelse og at du forstår at han savner mamma eller pappa. Du kan tilby å ringe den andre forelderen, invitere hjem eller legge til rette for at de kan ha kontakt på andre måter.

For at barnas verden skal kunne henge sammen, er det viktig å snakke med barnet om hva slags kontakt dere skal ha i den perioden barnet er hos den andre forelderen. Noen barn vil ha mye kontakt, for eksempel at man skal snakke på telefonen hver dag, andre barn sier de blir forstyrret av for mye kontakt. Dette må dere finne ut av sammen.

Eldre barn vil ofte ha mulighet til å «stikke innom» den forelderen de ikke er hos. For noen kan dette være en fin måte å unngå at barnet får to helt adskilte verdener. Husk at du fremdeles er mamma eller pappa til barnet ditt 100 prosent, selv om barnet ikke bor sammen med deg hele tiden.

Vanskelig å snakke sammen og lage avtaler?

Har dialogen med ekspartneren din låst seg litt, slik at det er vanskelig å snakke godt sammen?

Da kan det være en idé å avtale at dere oppdaterer hverandre skriftlig om barnets hverdag for en periode, for eksempel på SMS eller via e-post.

Det er også mulig å snakke sammen på en nøytral arena, med eller uten fagpersoner til stede, der dere lager avtaler om hvordan dere skal snakke sammen når dere møtes, og hva dere skal snakke om.

Å bygge bro mellom barnets to hjem gir barnet trygghet og en følelse av sammenheng mellom hjemmene. På denne måten kan dere gi barnet denne tryggheten, selv når dere voksne ikke kommer helt overens.

Hva skal være bonusforelderens rolle?

Når det kommer flere voksne inn i familien, kan det være uklart for barnet hvilke roller de har. Hvem bestemmer når barnet skal legge seg, eller hvor mye han får se på TV? Det kan være fint om du snakker med barnet om dette, hva han kan forvente av din nye kjæreste, og hva slags rolle han eller hun skal ha i forhold til deg.

Mange par velger å la forelderen være den som fronter mer vanskelige temaer som grensesetting og regler for barna, mens den nye partneren kan ha en tydelig rolle når det kommer til ting og avgjørelser som gjelder hele familien.

Til å begynne med er barna gjerne spesielt sårbare, og dette er uansett ikke tiden for å sette strenge grenser og stille nye krav de ikke er vant med. Den nye forelderen bør heller fokusere på kontakt og tilknytning til barna.

I starten vil de fleste bonusforeldre anstrenge seg for å få et godt forhold til sine bonusbarn, og det er vanlig å ha høye ambisjoner på egne vegne. Men husk at forholdet ditt til barna også vil avhenge mye av både kjæresten din, barnets forhold til faren eller moren, og ikke minst barnet selv. Det er viktig å vise barnet at du har respekt for de foreldrene han allerede har, selv om du også kan bli en viktig omsorgsperson for barnet.

Som voksen blir du en viktig person for barna du bor sammen med. Hvem ønsker du å være for de «nye» barna dine? De fleste barn har godt av å ha flere støttepersoner i livet, og som bonusforelder kan du representere en relasjon full av muligheter.

Det tar tid å bli kjent

Et godt forhold må bygges over tid. En av de viktigste oppgavene du har som bonusforelder, er noe så enkelt og vanskelig som å gi barnet tid til å la dere bli kjent med hverandre. Selv om dere voksne har kjent hverandre en stund og har hatt tid til å venne dere til hverandre, er du kanskje relativt ny for barnet. La barnet få bruke den tiden han eller hun trenger til å nærme seg deg. Vær tilgjengelig for barnet uten å presse deg på. Kanskje kommer barnet til å prøve deg litt ut for å se litt hvor du står og hvordan du er?

Det kan ta tid før barnet føler seg trygg på deg eller ønsker å inkludere deg. Har du tålmodighet og takhøyde for at barnet til tider kan reagere uforståelig, kommer du lengre med det enn å prøve å argumentere imot. Vær forberedt på å måtte tåle mange ulike typer reaksjoner, som for eksempel avvisning, tristhet og gradvise tilnærminger i denne tiden.

Det kan være lurt å minne seg selv på hvor stor omveltning du representerer for barnet. Som mors eller fars nye kjæreste ønsker du sikkert at barnet skal like deg. Men husk at barnet ikke nødvendigvis ønsker seg verken en voksen kompis eller en forelder til. Klarer du å sette deg inn i hvordan dette må være for barnet, samtidig som du tilbyr deg å være en støtteperson når det trengs? Da kan du bli en viktig, god og trygg voksenperson som bonusbarnet ditt både aksepterer og vil være sammen med.

Vær nysgjerrig og ta initiativ til å bli kjent med barnet på barnets premisser. Finnes det hyggelige hverdagsaktiviteter dere kan gjøre sammen? Kan du kanskje hjelpe med lekser eller kjøre barnet til fritidsaktiviteter? Her er det viktig at du ikke presser deg for mye på, men lar ting skje litt av seg selv også.

Kurstilbudet Fortsatt foreldre - for godt nok foreldresamarbeid

«Fortsatt foreldre» er et kurs som passer for deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna.

Mange foreldre sliter med samarbeidet med den andre forelderen, uavhengig av om det har gått kort eller lang tid siden bruddet.

Det overordnede formålet med kurset Fortsatt foreldre er at barna skal få oppleve at foreldrene klarer å samarbeide og kommunisere etter bruddet, slik at barnas hverdag blir mest mulig forutsigbar og trygg.

«Fortsatt foreldre»-kurs arrangeres over hele landet.

Om den nye familien (youtube.com)

Familieterapeut Torgeir Finsås i samtale med Stian Barsnes-Simonsen om det å skape en ny familie når en eller to av foreldrene har barn fra før.