Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kurstilbodet Fortsatt foreldre - for godt nok foreldresamarbeid

far sitter på gulvet og leker med barn

Familievernet tilbyr kurset Fortsatt foreldre for deg som ønskjer å skape eit godt nok foreldresamarbeid med ekspartnar etter samlivsbrot - til beste for barna.

Dette kan du få hjelp til

Mange foreldre slit med samarbeidet med den andre forelderen, uavhengig av om det har gått kort eller lang tid sidan brotet.

På kurset blir det mogleg å reflektere og bli medviten om rolla di som forelder og samarbeidspartner, og du får hjelp til å møte konflikter på ein konstruktiv og løysningsorientert måte. Hugs:

  • Barna sin barndom er no.
  • Dei har ikkje tid til å vente på at foreldra skal slutte å vere ueininge.
  • De er modellar for barna sine måtar å løyse konfliktar på.
  • Barna treng å vite kvar dei skal bu og kvar dei skal vere.
  • Alle familier er ulike. Avtalene om barna si tid med foreldra kan variere.

Om kurset

Det overordna formålet med kurset Fortsatt foreldre er at barna skal få oppleve at foreldra klarer å samarbeide og kommunisere etter brotet, slik at kvardagen til barna blir mest mogleg trygg og som venta.

Dei fem hovudtemaene på kurset:

  • Prosessen ved brotet
  • Kommunikasjon, konflikt og samspel
  • Å sjå barna sin livssituasjon
  • Foreldresamarbeid
  • Vegen vidare

Kursa går føre seg i grupper. Du vil møte andre foreldre som har barn med ein dei ikkje bur saman med. Kurset er gratis, og du kan vende deg til familievernkontoret utan tilvising.

Ekspartnarar bør ikkje gå på same kurs.