Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Foreldrestiltest for ungdomsforeldre

Hvilken type er du i foreldrerollen?

Undersøkelser viser at 8 av 10 ungdom beskriver relasjonen til foreldrene som god. De fleste ungdom oppgir at de er fornøyde med foreldrene sine, og opplever dem som viktige støttespillere i livet. Likevel vet vi at ungdomstiden kan være tøff og en vanskelig overgangsfase, både for ungdommen selv og for foreldrene.

I denne uhøytidelige testen er ikke målsetningen å finne ut om du gjør rett eller galt. Mest sannsynlig gjør du mye rett, og vil kjenne deg igjen i flere av stilene. Hensikten med testen er å gjøre oss mer bevisste på vår egen måte å være foreldre på og se tydeligere tendensene våre når noe er vanskelig. Dersom du ikke har opplevd eller kjenner deg igjen i enkelte av situasjonene, svarer du bare det du tror du ville gjort.

All typer personer