Mange voksne mennesker er avhengige av hjelp for å klare seg i hverdagen. Når de ikke får den hjelpen de trenger, definerer vi dette som omsorgssvikt eller forsømmelse. 

Eksempler på omsorgssvikt
Tegn på omsorgssvikt
Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep