Fosterforeldre kan også oppleve å bli utsatt for sjikane, hets og trusler. Det er barneverntjenesten i omsorgskommunen som har ansvar for å følge opp barnet og dermed også fosterhjemmet. Derfor kan det være nyttig for deg som jobber i kommunalt barnevern å lese kapittelet om veiledning til fosterforeldre om hvordan de skal gå frem hvis de blir utsatt for sjikane, hets og trusler.