Det er viktig å vurdere hva som er nødvendig å inkludere i tilstandsrapporten for å gi et godt bilde av situasjonen i egen tjeneste. Det er viktig at rapporten ikke blir for omfattende og talltung, samtidig som det er en rekke indikatorer det kan være relevant å ha med.

Velg de indikatorene som er relevante for din tjeneste, og se indikatorene i sammenheng der det er mulig. 

Vi har kategorisert indikatorene i tre ulike kategorier: