Når barnevernet samarbeider med politiet gir reglene om taushetsplikt rammer for hvilke opplysninger de kan dele.

Ansatte i barnevernstjenesten har taushetsplikt om opplysninger han eller hun får vite om i forbindelse med tjenesten eller i sitt arbeid. (Barnevernloven § 6-7)  

Taushetsplikten gjelder uavhengig av om opplysningene gis muntlig eller skriftlig

Hvem har taushetsplikt?
Barnevernstjenesten og politiet må dele opplysninger
Dele opplysninger i saker om vold og seksuelle overgrep mot barn
Kan politiet kreve opplysninger fra barnevernstjenesten?
Barnevernstjenestens taushetsplikt i straffesaker
Kan politiet pålegge barneverntjenesten taushetsplikt?
Taushetsplikt om opplysninger fra tilrettelagt avhør