Et genogram er en grafisk fremstilling av familiemedlemmers tilknytning til hverandre. Det kan også kalles et familietre. Å tegne opp et genogram er en nyttig måte å kartlegge barnets og familiens situasjon på. Relasjonen og posisjonen til den enkelte er det viktigste, ikke om det er biologiske slektsbånd til stede eller ikke.

Se eksempel på hvordan et genogram kan se ut (bilde)

Formål
Prinsipper for genogram
Fremgangsmåte når dere skal utarbeide et genogram