Sperret adresse for barnet ved flytting

Barnevernstjenesten bør drøfte med politiet om fortrolig (kode 7) eller streng fortrolig adresse (kode 6) er nødvendig. Barnevernstjenesten skal gi melding om beskyttelsesbehov og flytting til fortrolig eller strengt fortrolig adresse på eget skjema.

Trygghetsplan ved flytting til sperret adresse

Barnevernstjenesten bør med utgangspunkt i trusselvurderingen og politiets beskyttelsestiltak utarbeide en trygghetsplan ved flytting til sperret adresse. En trygghetsplan ved flytting til sperret adresse er et verktøy som skisserer aktører og kontaktpunkter rundt barnet og hvem som gjør hva dersom det skulle oppstå en akutt situasjon som truer barnets sikkerhet.