Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Æresrelatert vold, negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Fagstøtte og veiledning

Veiledning til kommuner, hjelpeapparat og andre offentlige instanser om kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner