Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Fagstøtte og veiledning

Veiledning til kommuner, hjelpeapparat og andre offentlige instanser om kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner