En sentral del av samarbeidet med brukeren er å veilede i spørsmål om sikkerhet. Med utgangspunkt i en systematisk kartlegging av vold og trusler skal du og brukeren i fellesskap vurdere hvilke sikkerhetstiltak som kan være nødvendige (forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet § 4 b). 

At voldsutsatte skal få beskyttelse mot ny vold er en svært viktig del av krisesentrenes arbeid. Du skal kartlegge hvilke trusler den enkelte bruker er stilt overfor, før dere sammen kan vurdere hvilke sikkerhetstiltak som kan være nødvendige (forskrift om fysisk sikkerhet i krisesentertilbudet § 4). I sikkerhetsarbeidet er politiet er en viktig samarbeidspartner.

Hva er sikkerhetsarbeid på krisesenteret?
Lag en individuell sikkerhetsplan
Gi veiledning i egne sikkerhetstiltak
Når er det nødvendig å involvere politiet?
Sikkerhetstiltak i regi av politiet eller domstolene
Ny bolig og sikkerhet

 

Barn og sikkerhet

Se innhold og veiledning om hvordan du kan jobbe med barn og sikkerhet på krisesenter

Sist faglig oppdatert 30. januar 2019