Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Botilbud for personer utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Botilbudet er for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og/eller negativ sosial kontroll og har behov for et trygt sted å bo og støtte til å etablere seg på nytt.

 • Boligene er tilpasset både kvinner, menn, par og enslige med barn.
 • Du kan få oppfølging i inntil ni måneder.
 • Det finnes totalt 26 plasser i tilbudet.
 • Botilbudene finnes på ulike steder i landet.
 • 5 ulike kommuner driver tilbudet i samarbeid med Bufdir.
 • Tilbudet består både av leiligheter, hybler og kollektiv.
 • Du er utsatt for psykisk eller fysisk vold fra ektefelle/samboer og behov for å bryte med partneren
 • Du er tvangsgiftet og skal bryte med ektefelle
 • Du er en ung voksom blir blir utsatt for vold og/eller kontroll fra foreldre og familie og ikke får lov til å flytte for deg selv
 • Du er utsatt for fysisk eller psykisk vold og/eller kontroll fra familie og må flytte til en annen plass
 • Du vil skille seg og en skilsmisse kan få alvorlige konsekvenser
 • Du frykter konsekvenser ved å flytte fra familien
 • Du frykter for konsekvenser på grunn av kjæreste, legning eller annet som familien ikke aksepterer.
 • Du har vært etterlatt i utlandet eller har fått hjelp til å returnere til Norge

For å få tilbud om plass i botilbudet må du både ha behov for beskyttelse, og ønske å ta imot hjelp og støtte i situasjonen.

 • Hjelp og støtte til å mestre en selvstendig tilværelse.
 • Å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, som for eksempel politi, NAV, fastlege, psykisk helsevern og familievernkontor.
 • Miljøterapeutisk oppfølging, tilpasset den enkeltes behov, blant annet støtte i å bearbeide brudd med familie og/eller partner
 • Styrke sosialt nettverk / etablere nye trygge nettverk.

Film om mentorordning for utsatte for negativ sosial kontroll (YouTube)

 • Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet.
 • Det gjennomføres en trusselvurdering i hver enkelt sak.
 • De fleste vil få en kontaktperson i politiet.
 • Noen har andre beskyttelsestiltak, som voldsalarm eller adressesperre.

Kompetanseteamet tildeler plasser i det nasjonale bo-og støttetilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller negativ sosial kontroll. Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet.

Hjelp til utsatte

Kompetanseteamet kan også gi deg råd og veiledning i din situasjon, og hjelpe deg med å komme i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet.

Bistand til fagpersoner

Teamet gir råd og veiledning til tjenesteapparatet, frivillige organisasjoner og privatpersoner i konkrete saker. Kompetanseteamet holder også foredrag og kurs.

Ta kontakt med Kompetanseteamet

Prosessen i en botilbudsak

Kriteriene for å få tilbud om plass i botilbudet, er at du både har behov for sikkerheten botilbudet kan tilby og at du ønsker og vil ta imot hjelp og støtte i situasjonen.

Du (eller en tjeneste) kontakter Kompetanseteamet om veiledning i en sak der vi tenker at du kan være aktuell for botilbud, eller den som kontakter teamet har allerede tenkt at du er aktuell for botilbud og ønsker å avtale kartlegging.

Kompetanseteamet kartlegger deg direkte for botilbud (på video eller telefon). Dersom du er i kontakt med en annen tjeneste, kan denne tjenesten også gjøre kartleggingen i samarbeid med kompetanseteamet. Dette kan for eksempel være et krisesenter eller en minoritetsrådgiver.

Kompetanseteamet må ha samtykke fra deg til å

 • dele informasjon med andre tjenester eller politiet for at de kan gjøre en trusselvurdering.
 • dele informasjon med botilbudet dersom du får tilbud om plass

Politiet foretar en trusselvurdering for å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige og hvilket botilbud som er aktuelt eller egnet for deg.

Kompetanseteamet tildeler plass i det botilbudet som er egnet og har ledig kapasitet. For å få plass må du

 • være 18 år
 • ønske det selv
 • ha behov for sikkerhet
 • kunne ha nytte av og behov for den øvrige oppfølgingen

I saker der man ikke får tilbud om botilbud (av ulike grunner), vil kompetanseteamet likevel veilede videre i saken og andre tjenester som er eller blir involvert.