Mens navnendring kan være en nødvendighet for noen, kan det for andre være tilstrekkelig å bruke et annet fornavn. Å leve med et annet navn og en «dekkhistorie» utgjør en ekstra belastning i en vanskelig situasjon, og bør ikke benyttes uten at politiets trusselvurdering tilsier det. Så lenge foreldrene har foreldreansvaret krever navneendring deres samtykke.

Ofte forveksles navnendring og sperret adresse med ny identitet eller fiktiv identitet. Fiktiv identitet betyr å få nytt personnummer, fødselsnummer og andre personopplysninger. Det er lokalt politi som utreder saker om fiktiv identitet. Saken sendes deretter videre til Politidirektoratet som fatter vedtaket.

Terskelen for å få fiktiv identitet er svært høy, og det er et krav om et andre sikkerhetstiltak er vurdert som utilstrekkelige. Fiktiv identitet innebærer store konsekvenser for den det gjelder, blant annet fordi all kontakt med familie og venner må brytes. Dette er svært sjeldent en aktuell løsning i saker som omhandler negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap.