I saker som omhandler negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap er det viktig at barnevernstjenesten gjør en risikovurdering av barnets situasjon før de iverksetter hjelpetiltak.

Gjør en risikovurdering av barnets situasjon
Hold kontakten med familien og iverksett langsiktige hjelpetiltak
Innledende samtaler før hjelpetiltak
Råd og veiledning
Andre hjelpetiltak
Adgang til å pålegge hjelpetiltak
Evaluering av tiltak