Fratakelse av foreldreansvar
Alternativer når barnet skal flytte
Oppfølging: arbeid med familien
Oppfølging: psykososial oppfølging av barnet
Når barnet rømmer
Samvær
Tilbakeføring