Vær Varsom-plakaten har en egen bestemmelse om omtale av barn. Denne ble tatt inn under revidering av de presseetiske reglene i 1987, og er ytterligere skjerpet ved nyere revideringer. Punktet lyder:

4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.

Vær Varsom-plakaten inneholder også andre punkter som er særlig relevante ved omtale av barnevernssaker:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder
3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen
4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger
4.15. De som er blitt utsatt for angrep