Gjennomgå og analyser bruk av tvangstiltak systematisk og rutinemessig.

Ved å gjennomgå og analysere tvangstiltak systematisk og rutinemessig kan du bidra til å forebygge fremtidige situasjoner og hendelser som kan føre til bruk av tvang. Det vil også kunne føre til at bruk av tvang blir gjennomført mer skånsomt, og ikke blir benyttet i større grad enn det som er absolutt nødvendig

Det er leder som har ansvar for at institusjonen gjennomfører analyse av tvangsbruk. Det er viktig at du som ansatt bidrar aktivt i dette arbeidet.

Hvorfor gjennomgå og analysere tvangstiltak?
Slik kan du analysere og gjennomgå tvangsbruk
Involvér andre utenfor institusjonen i gjennomgangen
Rettslig grunnlag