Når arbeidet med den lokale planen starter opp, bør det gjøres et arbeid med å kartlegge og gjennomgå føringer, rutiner og ressurser.

Identifiser ressurser som kan bidra
Få oversikt over andre planer og føringer
Sett inn kontaktinformasjon