Orienter overordnet ledelse
Ivareta barn og foresatte
Følg opp den ansatte
Sikre nødvendig oppfølging