Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fosterhjem - tilsyn med barn i fosterhjem - opplæringsmateriell

Kommunen der fosterhjemmet ligger har ansvar for å føre tilsyn med at det enkelte barn får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet.

Kommunen har et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Kommunen har ansvaret for at tilsynet blir utført på en forsvarlig måte, og for at de som skal utøve tilsyn får nødvendig opplæring og veiledning.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en veileder for tilsyn med barn i fosterhjem, samt en opplæringspakke som kommunene kan bruke under opplæringen.

Både veilederen og opplæringspakken er utarbeidet i samarbeid med ansatte fra kommunen og brukerorganisasjoner.

Du finner mer kunnskap om fosterhjem i biblioteket

Sist faglig oppdatert 01. mars 2016

Modul 1: Det formelle grunnlaget for tilsynspersonordningen

Modul 1 er i prinsippet en gjennomgang av veileder for tilsyn med barn i fosterhjem.

Modul 2: Fosterbarna

 • Statistikk
 • Fosterbarnas bakgrunn
 • Fosterbarnets utfordringer (tilknytnings- og relasjonsproblematikk, traumer, sorg)
 • Barn med annen etnisk bakgrunn enn norsk

Modul 3: Fosterhjemsomsorgen

 • Hvem er fosterforeldrene
 • Kriterier for å bli fosterforeldre
 • God omsorg (Trygg base)
 • Fosterbarnas foreldre
 • Fosterforeldrenes egne barn

Modul 4: Rapportskriving

 • Formål med rapporten
 • Fakta og beskrivelser

Slik bruker du opplæringsmateriellet

 • Modulene kan være grunnlaget for et kurs over en dag, eller over flere enkeltkvelder
 • Modulene kan også være grunnlag for temakvelder eller som en oppdatering for eksisterende tilsynspersoner
 • Vi anbefaler kommunene å involvere tidligere fosterbarn i sin opplæring av nye tilsynspersoner. Blant annet gir temaene i både modul 3 og 4 god anledning til å la tidligere fosterbarn medvirke i opplæringen.

I forbindelse med utarbeidelsen av veilederen ble det nedsatt en arbeidsgruppe og en referansegruppe. Samlet sett, hadde gruppene deltakere fra kommunal barneverntjeneste, brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fag- og forskningsmiljø og Bufetat.

Arbeidsgruppen ble ledet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Hege Sundt – sosionom, enkeltpersonforetak
 • Hilde Lorentzen – seksjonsleder, Grünerløkka barneverntjeneste, Oslo kommune
 • Hilde Steinsbø– seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
 • Jan Faller – seniorrådgiver, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Kristin Berg Akselsen, førstekonsulent, Fosterhjemtjenesten, Bufetat, region øst
 • Lilly-Anne Håversen, seksjonsleder, Sandnes barneverntjeneste
 • Nan Lisbeth Høgeli – leder, Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
 • Nina Baastad, konsulent, Barne-, og familieetaten, Oslo kommune
 • Sonja Irene Nordbø, Sandnes barneverntjeneste

Referansegruppe

 • Barneombudet
 • KS
 • Redd Barna
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • NOBO
 • Forandringsfabrikken
 • Norsk Fosterhjemsforening