Det er store individuelle variasjoner mellom foreldre som er fratatt omsorgen for barna sine, men mange har utfordringer på flere områder.

Foreldrenes utfordringer
Mange har hatt en vanskelig barndom
Hva gjør omsorgsovertakelsen med foreldrene?
Foreldre med innvandrerbakgrunn
Hvor mange foreldre er fratatt omsorgen?
Sist faglig oppdatert 06. april 2018