Undersøk om foreldrene får adekvat hjelp med problemene sine og om det kan være aktuelt med et samarbeid med andre instanser.

Dersom du mener at foreldrene ikke mottar den hjelpen de har behov for, kan du informere foreldrene om aktuelle tilbud og hvordan de kan få tilgang til hjelpen. I noen tilfeller kan det være aktuelt å være med som støtteperson når foreldrene skal i møte med andre offentlige instanser.

Ved behov for helsehjelp
Ved levekårsutfordringer
Tilbud fra frivillige aktører
Landsdekkende og regionale tilbud
Sist faglig oppdatert 27. desember 2018