Hvis barnet er asylsøker og er hos Politiets Utlendingsenhet (PU), skal barnevernet vurdere å dra dit for å snakke med barnet. Det kan også være behov for å ha en samtale med ektefelle enten samtidig på et annet rom eller etter samtalen med barnet. Barnevernstjenesten bør snakke med barnet og ektefellen hver for seg. Når barnevernet undersøker en sak, kan de kreve å ha samtaler alene med barnet.

Barnevernet må sørge for å ha med tolk i samtalen.

Som del av undersøkelsen bør barneverntjenesten vurdere å innhente opplysninger fra relevante instanser. Hvis barnet (eventuelt begge ektefellene) har asylsak til behandling, skal barnevernstjenesten vurdere å kontakte UDI for å drøfte et samarbeid. Barnevernet må vurdere behovet for å innhente relevante opplysninger fra UDI, og vurdere behovet for å dele opplysninger med UDI der det kan være viktig for å ivareta barnets interesser i asylsak. Slik formidling til UDI forutsetter at barneverntjenesten vurderer at det er nødvendig for å ivareta hensynet til barnet.

I samtale med barnet og ektefellen, er det viktig å:

Du kan lese mer om håndtering av saker som gjelder tvangsekteskap og æresrelatert vold i Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barneverntjenesten.

Hvis barnet (eventuelt begge ektefellene) har asylsak til behandling, skal barnevernstjenesten vurdere å kontakte UDI for å drøfte et samarbeid. Barnevernet må vurdere behovet for å innhente relevante opplysninger fra UDI, og vurdere behovet for å dele opplysninger med UDI der det kan være viktig for barnets asylsak.

Når barnet ikke forteller om tvang
Når barn i barneekteskap selv har barn
Sist faglig oppdatert 06. mars 2017