Barnevernet skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg, mens helse- og omsorgstjenestene har plikt til å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Alle tjenester skal ytes til rett tid. Barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan ha behov for tiltak fra barnevernstjenesten, og barn som får tjenester og tiltak fra barnevernet kan ha behov for helse- og omsorgstjenester.

Samarbeid mellom barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene er avgjørende for at barn med nedsatt funksjonsevne med behov for flere tjenester skal få et helhetlig tjenestetilbud.

Rett tilbud til barnet

Både barnevernstjenestene og helse- og omsorgstjenestene har en lovbestemt plikt til å samarbeide med andre tjenester, herunder med hverandre, når dette kan bidra til å løse lovpålagte oppgaver. Tjenestenes plikt til å samarbeide gjelder både på systemnivå og individnivå. Noen bestemmelser pålegger tjenestene en klar plikt til å samarbeide, andre bestemmelser gir barn og unge rettigheter som forutsetter samarbeid, som for eksempel ​ rett til individuell plan. Begge tjenestene bør derfor ta initiativ til samarbeid.

I barnets individuelle plan må det konkretiseres hvilke andre tjenester barnet har behov for, for eksempel BUP eller habiliteringstjenesten.