Kompetanse til å anmelde – institusjonens leder
Straffesaker som gjelder formuesgoder – regionsdirektørens kompetanse til å begjære påtale