Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Spesialiserte fosterhjem

Barnevernsreformen lovfester nå at Bufetat i særlige tilfeller kan tilby spesialiserte fosterhjem til barn med behov for særlig omsorg og oppfølging. Spesialiserte fosterhjem ble tidligere betegnet som statlige familiehjem.

Bufetat har ikke bistandsplikt, men kan tilby et spesialisert fosterhjem dersom

  • barnets behov ikke kan ivaretas gjennom forsterkninger i et ordinært fosterhjem
  • et familiebasert omsorgstilbud vurderes å være et bedre alternativ for barnet enn institusjon
  • det finnes et tilgjengelig hjem som kan ivareta det konkrete barnets behov

Bufetat har ansvaret for opplæring, oppfølging og veiledning av spesialiserte fosterhjem. Kommunen skal følge opp og føre kontroll med barnets situasjon i fosterhjemmet.

Se egne satser for spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem på siden omkommunens finansieringsansvar.

Tjenestekatalog for fosterhjem

Tjenestekatalog for fosterhjem viser det samlede tjenestetilbudet, forventningene til tjenestene og ansvarsforhold mellom Bufetat og kommunen.