Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nasjonal barnevernskonferanse

I den nasjonale barnevernskonferansen tar vi utgangspunkt i utfordringer barnevernet står i og ser på hva som kan være gode løsninger for barn, unge og familier. Vi ønsker å vise gode eksempler på samarbeid mellom ulike sektorer og mellom kommune og stat, og inspirere deg i arbeidshverdagen din. Konferansen består av tre deler, hvor del to er tre parallellsesjoner med ulike temaer.

Tid: -

Sted: Vika kino i Oslo eller digitalt,

Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid med Bufetat og KS. Det blir mulighet for både fysisk og digital deltakelse, og konferansen er gratis.

Den fysiske konferansen er nå fulltegnet. Det er fortsatt mulig å sette seg på venteliste for fysisk deltagelse eller melde seg på digital konferanse.

Kontakt

Sebastian Bergedahl Vernang, seniorrådgiver kommunikasjon: sebastianbergedahl.vernang@bufdir.no

Elisabeth Ørving, spesialrådgiver kommunikasjon: elisabeth.orving@bufdir.no