Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nytt e-læringskurs om likestilling, inkludering og mangfold

Tegnet bilde av femten mennesker med ulike klær og i ulik alder. Over dem står teksten husker dere å inkludere alle når dere tilbyr tjenester?.

Samarbeidet mellom Bufdir og KS skal gjøre kommuner og andre offentlige virksomheter bedre rustet til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold.

Publisert

Gjennom refleksjonsoppgaver, filmer, intervjuer og samtalemateriell skal de nye e-læringskursene gi ansatte og ledere praksisnære eksempler og hjelp til å bruke «likestillings- og mangfoldsbriller» i egen hverdag.

Er du kommunalt ansatt? Søk opp "likestilling, inkludering og mangfold på KS Læring.

Jobber du et annet sted? Søk opp kurset på Bufdirs læringsplattform.

Kurset ble lansert under den nasjonale likestillingskonferansen 2024. Se sendingen her.

En naturlig del av kvalitetsutviklingen

I kurset lærer du hva likestilling og diskriminering er, og hvordan fokus på likestilling, mangfold og inkludering kan forbedre kvaliteten i arbeidet som gjøres i kommuner, fylker og andre offentlige myndigheter.

Ifølge direktør i Bufdir, Hege Nilssen viser kurset hvordan arbeidet med likestilling, inkludering og mangold ikke kan settes vekk til en enkelt avdeling eller medarbeider, men er relevant på tvers det offentliges oppgaver og tjenester.

- Hvis vi skal sikre likeverdige tjenester og en rettferdig forvaltning, er det ikke tilstrekkelig å bare telle antall kvinner, innvandrere eller personer med funksjonsnedsettelser som jobber et sted. Vi må også undersøke hva som skjer i tjenestene, og om det offentlige bruker sine virkemidler til å løse målgruppens behov og likestillingsutfordringene som finnes i samfunnet, sier Hege Nilssen.

Målet er å gi verktøy og konkrete eksempler på hvordan ledere og ansatte kan ivareta likestilling, inkludering og mangfold i sin arbeidshverdag og i oppgavene de har ansvar for. Uavhengig av fagområde og sektor.

Mange gode grunner til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold

I Norge har kommuner og andre offentlige myndigheter en egen lovpålagt plikt til å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold. Både i rollen som arbeidsgiver, men også i sin rolle som offentlig myndighet: i tjenester og oppgaver. Det står i likestillings- og diskrimineringsloven og kalles offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt.

- Det er mange grunner til å jobbe med dette. Tre av dem er kvalitet, rettferdighet og økonomi. Vi håper kurset gjør det enklere og mer motiverende å jobbe med likestilling, inkludering og mangfold, avslutter Nilssen.

Om kurset

Innholdet i kurset er utviklet med utgangspunkt i et innsiktsarbeid blant en rekke kommuner og fylker sensommeren 2023. Det er Bufdir og KS, i samarbeid med de regionale likestillingssentrene, Likestillings- og diskrimineringsombudet som står bak det faglige innholdet i kurset. Før lanseringen har kurset blitt testet i flere omganger blant ansatte og ledere i kommuner og andre offentlige tjenester. Arbeidslivets parter og Bufdirs likestillingsråd er blant aktørene som har gitt innspill til kurset.