Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nye oppvekstprofiler: de fleste unge har taklet pandemien godt

Flere ungdom står i en trappeoppgang av det som virker som en skole

Oppvekstprofilene for den enkelte kommune og bydelene i de fire største byene er nå klare. Årets tema er Barn og unges vei gjennom pandemien: Hva har vi lært?

Publisert

Innholdet kan være utdatert

Lansering av oppvekstprofiler 2023 skjer torsdag 9. mars.

– Oppvekstprofilene gir et viktig kunnskapsgrunnlag om barn og unge for kommunene. - En god oppvekst har stor betydning for barn og unge. Et godt kunnskapsgrunnlag setter oss i stand til å identifisere utfordringer. Profilene gir et godt grunnlag for å utarbeide planer for forebyggende arbeid, sier Hege Nilssen, direktør i Bufdir.

Oppvekstprofilene kan lastes ned her fra Folkehelseinstituttets sider.

Elevenes grunnleggende skoleferdigheter har ifølge Utdanningsdirektoratet ikke endret seg vesentlig under og etter pandemien.

– Når det gjelder fritidsaktiviteter, så vi gjennom pandemien en fortsettelse av tidligere trender med en nedgang i deltagelse i organiserte fritids- og idrettsaktiviteter; og en økning i skjermtid, uorganisert fritid og egentrening, sier Nilssen.

Pandemiens konsekvenser

Ungdatarapporten fra 2022 og 2021 konkluderer med at de fleste ungdommene har taklet pandemien på en god måte. Enkelte barn og unge derimot opplevde en forverring av egen psykiske helse under pandemien. Henvendelser og konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien økte også under pandemien og økningen har vedvart på et gjennom 2022.

– Pandemien har lært oss at konsekvensene av samfunnsmessige endringer rammer ulikt avhengig av de unges egenskaper, ressurser, og livsbetingelser. Dette er viktig kunnskap når kommunene nå skal planlegge for best mulige oppvekstsvilkår for barn og unge fremover, sier forsker Leila Torgersen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Nye indikatorer

I årets profiler presenteres to nye ungdataindikatorer på regelbrudd og tilfredshet med livet.

Høy tilfredshet med livet: Andel ungdomsskoleelever som oppgir 8 eller høyere på en skala fra 0-10 på spørsmålet “Hvor synes du at du står på denne skalaen nå for tiden, hvor 10 står for det best mulige livet og 0 er det verst mulige livet for deg?"

Regelbrudd: Andel ungdomsskoleelever som har oppgitt minst ett tilfelle av 3 eller flere av de følgende 6 spørsmålene om regelbrudd: Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene):
• Tatt med deg varer fra butikk uten å betale
• Vært i slåsskamp
• Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser eller lignende (gjort hærverk)
• Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss eller lignende
• Vært borte en hel natt uten at dine foreldre/foresatte visste hvor du var
• Skulket skolen

Oppvekstprofilene gir oversikt over relevant statistikk om barn og deres familier for hver enkelt kommune og bydelene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Formålet med profilene er å hjelpe kommunene i deres planarbeid for barn og unge ved å vise noen av kommunens styrker og utfordringer. Profilene er utarbeidet på oppdrag fra 0–24-samarbeidet.

Målet er å støtte og styrke samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til beste for barn og unge og deres familier.

Samtlige indikatorer med utfyllende informasjon finnes her: Kommunehelsa statistikkbank (Folkehelseinstituttet)