Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny rapport: konverteringsterapi finner sted i Norge

Konverteringsterapi finner sted i Norge og utøves av personer i ulike posisjoner og kontekster, og særlig av religiøse ledere, helsepersonell og familie. Det viser ny rapport fra Nordlandsforskning.

Publisert

– Rapporten er den første i sitt slag i Norge. Den beskriver skeives erfaringer med konverteringsterapi, og viser til eksempler på hva slags konsekvenser disse handlingene får for dem som utsettes for en slik praksis, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Anna Bjørshol.

Rapporten handler om erfaringer med konverteringsterapi, men også om å være skeiv og religiøs i Norge. Rapporten består av en spørreundersøkelse som ble besvart av 253 respondenter. I tillegg ble det gjennomført 17 dybdeintervjuer med personer i alderen 19-74 år hvor respondentene blant annet er spurt om erfaringer med å være skeiv og religiøs, det å komme ut som skeiv, på hvilken måte konverteringsterapi utøves, gudsbilde og religiøst fellesskap.

Undersøkelsen er gjennomført av Nordlandsforskning, på oppdrag av Bufdir og kan leses i sin helhet her

47 prosent har opplevd forsøk på konvertering

I rapporten spør Nordlandsforskning om respondentene hadde opplevd situasjoner der noen hadde forsøkt å endre eller påvirke deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, og 47% svarte bekreftende på dette.

I tillegg svarer 60% av de spurte at de i noen eller stor grad har blitt utsatt for diskriminering, mobbing eller krenkelser i et religiøst miljø.
Samtidig sier 74% av respondentene at religion er ganske eller svært viktig i deres liv i dag. 8 av 10 respondenter svarer at de i dag har religiøs tilhørighet til kristendommen.

– Tallene viser en høy forekomst av både konverteringsterapi og diskriminering i religiøse miljøer. Dette underbygger dessverre de antakelsene Bufdir gjorde i forbindelse med en enkel spørreundersøkelse vi sendte ut til skeive og religiøse organisasjoner i 2020, sier Bjørshol.

Særlig religiøse ledere

I den kvalitative delen av rapporten utforskes skeives erfaringer med konverteringsterapi. Noen av hovedfunnene er:

  • Konverteringsterapi finner sted i Norge. Konverteringsterapi forekommer i både sekulære og religiøse kontekster.
  • Konverteringsterapi kan utøves av personer i ulike posisjoner og kontekster, og særlig av religiøse ledere, helsepersonell og familie.
  • Skeive har mange negative erfaringer og negative møter i religiøse sammenhenger som er knyttet til deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.
  • Samtidig er tro, religion og religiøse nettverk viktig for mange religiøse skeive, også etter at de bryter med et miljø eller trossamfunn

Fortellinger fra oppveksten

Flere av deltakerne beskriver en oppvekst hvor homofili ble omtalt som «synd» av blant annet ungdomsledere og predikanter, og at dette var krevende å høre på. Frykten for å kunne bli sendt bort – enten ut av familien eller på «camp» – hvis man bryter med normer for kjønn og seksualitet er også noe flere deltakere beskriver.
Samtidig forteller flere om positive reaksjoner fra familie i forbindelse med «å komme ut», og om gode møter med andre skeive religiøse.

«Besatt av djevelen»

Respondenter beskriver bønnemøter hvor alle deltakere ber for at personen skal bli kvitt sine «urene tanker», anklager om å være besatt av djevelen, eller tilbud om å sendes på leir i utlandet for å bli «kurert».

Min onkel var jo leder i menigheten i [sted], så jeg tror nok at folk bare hadde forventet at han skulle håndtere og ta seg av det her. Og det gjorde han jo også. Han og resten av de nærmeste [familie og slektninger] var veldig på og tilbød med alt rundt forbønn og sjelesorg. Det er jo liksom selve den konverteringsterapi greia. Men min onkel var jo veldig sånn på at ´det er virkelig trist at du er besatt av djevelen, vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe deg til å komme over dette´ – Sitat fra anonym respondent beskrevet i rapporten

Det er også flere som beskriver at de har undertrykt egen seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Enten i møte med homo/transfobi, eller på grunn av en frykt for dette.

– Det er vondt å lese historier om personer som nektes å få være den de er, men det bidrar til å gi innsikt i et alvorlig tema. Rapporten viser samtidig at tro og religiøse nettverk er viktig for mange skeive, også når de bryter med et miljø eller trossamfunn. Dette viser viktigheten av å få et lovforbud mot konverteringsterapi på plass. I tillegg må vi benytte denne rapporten til å se på hvilke andre tiltak vi bør iverksette, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Som den første rapporten av sitt slag på feltet i norsk sammenheng, vil den kunne danne utgangspunkt for eventuelle tiltak som skal iverksettes knyttet til tematikken.

Til behandling

Støre-regjeringen sendte sitt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi til behandling i Stortinget i juni 2023. Forslaget er nå til komitebehandling i Familie- og kulturkomiteen.