Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny rapport: barn og unge blir ulikt påvirket av pandemien

Et ungt par står med ryggen til og ser ut av et vindu. De holder rundt hverandre

Sårbare familier var særlig utsatt under Covid-pandemien. Det viser en ny kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Publisert

– Det er stor variasjon i hvordan barn, unge og deres familier har vært påvirket av Covid 19-pandemien og samfunnstiltakene som ble innført for å slå tilbake på pandemien, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

Kunnskapsoppsummeringen «Konsekvenser av covid-19-pandemien for barn og unges liv og psykiske helse: andre oppdatering av hurtigoversikt» er laget av FHI på bestilling av Bufdir og kan leses her

Forskningen viser at familier ble ulikt påvirket under pandemien, og at særlige sårbarhetsfaktorer som familieøkonomi, foreldrestil og foreldres håndtering av pandemi-relatert stress igjen påvirket barn og unges reaksjoner.

– Flere studier peker også på hvordan sårbarhetsfaktorer som arbeidsledighet og sosial isolasjon gir en større risiko for vold i familier, sier Bruusgaard.

Kunnskapsoppsummeringen utdyper og nyanserer tidligere kunnskap om konsekvensene av pandemien for barn og unge. Resultatene baserer seg hovedsakelig på nordiske studier og gir resultatene større overføringsverdi til norsk kontekst enn de to tidligere rapportene.

Helhetlig overblikk

– Ved å inkludere flere viktige områder av barn og unges liv i en og samme oppsummering får vi et helhetlig blikk på konsekvensene av pandemien. Vi kan lettere se hvordan de ulike konsekvensene potensielt henger sammen og hvor vi da må sette inn innsatsen, sier Bruusgaard.

Stress hos foreldre og deres evne til å håndtere dette hang sammen med hvordan barn og unge hadde det under pandemien.

– Ved fremtidige krisesituasjoner bør det tas høyde for at foreldres behov for støtte og hjelp til å håndtere stress kan øke, og at denne hjelpen til foreldre vil kunne virke forebyggende for utvikling av vansker hos deres barn, sier Bruusgaard.

Mangler kunnskap

Kunnskapsoppsummeringen viser at det fremdeles mangler forskning om de mer langsiktige virkningene av pandemien.

– Bufdir igangsatte i 2021 et større forskningsprosjekt som utføres av OsloMet NOVA med samarbeidspartnere som vil gi oss kunnskap om dette, sier Bruusgaard.

Gjennom en rekke delprosjekter skal forskerne undersøke hvilke konsekvenser pandemien har for barn, unge, familier og personer med funksjonsnedsettelse, hvordan konsekvensene utvikler seg over tid, samt gi anbefalinger om tiltak for å dempe eller snu negative virkninger av pandemien. Prosjektet vil vare til 2025 og de første resultatene vil komme i 2. kvartal 2023.

Fant du det du lette etter?