Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hjelpetiltak i barnevernssaker er nyttige viser ny rapport

En liten jente med musefletter og en voksen kvinne sitter med ryggen til og snakker sammen

Foreldre i barnevernssaker sier hjelpetiltak er nyttige og positive. Ansatte opplever det samme. Det viser nye delrapporter fra Bufdir som publiseres i dag.

Publisert

– Rapportene gir gode beskrivelser av tiltakene og hvordan de oppleves av både foreldre og saksbehandlere i barneverntjenesten, sier fagdirektør for hjelpetiltak i Bufdir, Elise Skarsaune.

I studien har forskerne sett nærmere på virkningen av noen ulike hjelpetiltak barneverntjenestene anvender. Rapportene er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. Hele studien består av fem delrapporter, der tre av dem publiseres i dag og kan leses i sin helhet her

Felles språk

Forskningen viser også store forskjeller i tilgangen på tiltakene, og hvordan de ulike tiltakene anvendes og prioriteres i kommunene som deltok i studiene. Rapportene ser nærmere på tiltakene støttekontakt, besøkshjem, ulike nettverksmobiliserende tiltak som nettverksmøter, samt det foreldrestøttene veiledningsprogrammet COS-P som tiltak i barneverntjenesten.

– COS-P oppleves som særlig nyttig for å gi saksbehandler og foreldrene et felles språk til å snakke om utfordringene og ressursene i familiene. Samtidig peker forskerne på det dilemmaet at tiltaket egentlig er utviklet for en annen målgruppe, og at ansatte i barnevernet må benytte faglig skjønn for å bruke det klokt, sier Skarsaune.

Studien kan ikke konkludere virkning av tiltakene ut ifra det datamaterialet de hentet inn.

Mer kunnskap

– Modeller for strukturert nettverksmobilisering, utover familieråd, er noe det må forskes mer på og arbeides mer med i mange kommuner. Nettverksmøter kan bidra til at ungdom blir mer engasjert i egen problemløsning, sier Skarsaune.

Barneverntjenestene leter ofte etter besøkshjem og støttekontakter i familienes egne nettverk. Dette oppleves som positivt, men kan lede til utfordrende dilemmaer som både familiene og tiltaksutøverne må forholde seg til.

– Dette er en av årsakene som taler for et behov for tettere veiledning og oppfølging av både besøkshjem og støttekontakter fra barneverntjenestenes side, sier Skarsaune.

Fant du det du lette etter?