Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Endelig kan du få digitalt ledsagerbevis

Smilende dame i rullestol som sitter foran to mennesker.
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Fra 1. januar kunne alle kommuner ta i bruk digitalt ledsagerbevis. – Dette er et viktig skritt mot økt tilgjengelighet, inkludering og effektivisering i kommunen, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir.

Publisert

Siden lanseringen har 22 kommuner med over 655 000 innbyggere allerede tatt i bruk den digitale løsningen. For å sikre den økonomiske bærekraften i ordningen, må minst 150 kommuner implementere digitalt ledsagerbevis innen utgangen av 2025. Det har KS Digitale Fellestjenester, som har utviklet tjenesten på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) troen på at de skal klare.

– Digitalt ledsagerbevis vil gjøre hverdagen enklere for mange innbyggere. Vi opplever at mange kommuner ivrer etter å tilby gode digitale løsninger til innbyggerne sine. Jeg tror derfor vi kommer til å nå målet vårt om at minst 150 kommuner har tatt i bruk digitalt ledsagerbevis innen utgangen av 2025, sier Sidsel Nordhagen, daglig leder i KS digitale fellestjenester.

- Vinn-vinn for innbyggerne og kommunen

Ledsagerbevis kan gis til personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å delta i samfunnet. Ledsagerbeviset har hittil vært et fysisk kort og utstedelsen har i mange kommuner inneholdt flere manuelle operasjoner. Innføring av digitalt ledsagerbevis ventes å ha store positive virkninger for de som trenger ledsager, og flere gevinster for kommunene som forvalter ordningen.

- Dette er vinn-vinn for både innbygger og kommune. Innbyggeren med foresatte og assistenter vil alltid ha ledsagerbeviset tilgjengelig på mobilen, og det blir enklere for kommunene å administrere og ha oversikt over ledsagerbevisene de har utstedt, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir. Hun peker på en rekke konkrete fordeler:

For brukere: det universelt utformede digitale beviser, som blir tilgjengelig via mobil og nett, forenkler tilgangen til kultur og fritidsaktiviteter. Brukerne må heller ikke lete etter et utdatert laminert papirark.

For kommuner: det er mer effektivt å utstede digitale bevis og det blir enklere å holde oversikt over hvem som har bevis.

Brukeren vil nå få en universelt utformet løsning som er tilgjengelig både på mobil og nett og som er lett å finne frem ved kontroll. Ordningen senker terskelen for deltakelse på kultur- og fritidstilbud.

Enkelt for kommunene å melde seg på

KS og Bufdir ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for kommunene å bli med i ordningen. På FIKS-plattformen får kommunene informasjon om hvordan de kan ta i bruk ordningen – blant annet får de tilbud om jevnlige webinarer. Bufdir kommer også til å henvende seg direkte til kommunene med oppfordring om å ta i brukt digitalt ledsagerbevis og styrke informasjonen om nyordningen til blant annet statsforvaltere og organisasjoner.

- Jeg oppfordrer alle kommuner til å innføre dette så raskt som mulig, da dette har vært etterspurt av brukerne i mange år. Bufdir og KS står klare til å ta dere imot med åpne armer og gjøre implementeringen så effektiv som mulig, avslutter Anna Bjørshol.

I 2021 inngikk Bufdir og KS en samarbeidsavtale som skal bidra til helhet i digitaliseringsarbeidet. Utviklingen av det digitale ledsagerbeviset er nok et eksempel på vellykket samarbeid mellom KS og Bufdir.

For mer informasjon om hvordan din kommune kan ta i bruk digitalt ledsagerbevis og informasjon om retningslinjer for tildeling av ledsagerbevis, besøk FIKS-plattformen og Bufdirs nettside om ledsagerbevis. Les mer om informasjon til innbyggere på ledsagerbevis.no.