Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-læringskurs om CRPD lansert

Kvinne i gul genser som sitter i rullestol.

Nå kan kommunen din bli bedre på likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. Et nytt e-læringskurs gir ansatte i kommunene verktøy til å ivareta menneskerettighetene i praksis.

Publisert

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Disse rettighetene er nedfelt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det nye e-læringskurset skal bli et viktig verktøy for å øke likestillingene i landets kommuner.

Kurset er utviklet av Bufdir i bredt samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner og statlige organer.

- Økt likestilling gjør kommunene bedre å bo i for alle

- E-læringskurset som Bufdir har utviklet, skal gi kommunene økt kunnskap om CRPD og hvordan konvensjonen kan brukes i kommunens, enten det er administrativt eller ute i tjenestene. Jeg håper alle kommuner ser verdien i dette. Økt likestilling gjør kommunene bedre å bo i for alle, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for Likestilling og universell utforming i Bufdir.

Kurset gir en solid innføring i:

  • hva konvensjonen er og hvorfor den er viktig
  • CRPDs grunnleggende prinsipper
  • hvordan man kan anvende konvensjonen i praksis i egen arbeidshverdag

Siden konvensjonen gjelder hele kommunens virksomhet, så er kurset tilpasset alle som jobber i kommunen. Det betyr at det er relevant kunnskap for alle ansatte i kommunen og i de kommunale tjenestene, enten du jobber med planarbeid, oppvekst og skole, byutvikling, barnevern, bibliotek eller helse- og omsorgstjenester. Det er også viktig at kommunens ledere setter seg inn i CRPD.

Med økt kompetanse på CRPD, er alle kommunens ansatte bedre rustet til å skape et tilgjengelig og inkluderende samfunn.

Kurset er tilgjengelig på Bufdirs læringsplattform.

Kommunalt ansatt? Da finner du kurset på KS-Læring.

Kurset om CRPD er et av flere e-læringskurs om mangfold og likestilling som Bufdir har utviklet.

5. mars lanserer Bufdir et eget kurs om hvordan kommuner og statlige organer kan jobbe med likestilling inkludering og mangfold i tjenester og oppgaver.