Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

DigiUng vant Bedre stat-prisen

finansminister Trygve Slagsvold Vedum, direktør i Bufdir, Hege Nilssen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen og direktør i DFØ, Hilde Singsaas.
Foto: DFØ

DigiUng gikk til topps av finalistene da Bedre stat-prisen ble utdelt av finansminister Trygve Slagsvold Vedum under Årskonferansen 7. februar.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

– Å bidra til en bedre stat er både givende og krevende og det har DigiUng fått erfart, sier Hege Nilssen, direktør i Bufdir.

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Bedre stat-prisen skal inspirere til mer helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester, og gi anerkjennelse til dem som tenker nytt rundt styring, ledelse og organisering.

– Hver dag jobber vi for at unge skal finne informasjon og tjenester på ett samlet sted, fremfor å lete i en jungel av offentlige tjenester. At DigiUng vinner denne prisen, tar vi som et signal på at vi er på god vei til å lykkes med det arbeidet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

I sin begrunnelse har juryen lagt vekt på i hvilken grad:

 • tiltaket faktisk har ført til effektivisering og forbedringer i virksomheten(ene)
 • tiltaket har ført til positive effekter for brukere og samfunn
 • tiltaket har ført til en mer helhetlig og brukervennlig forvaltning
 • tiltaket er nyskapende og om det har overføringsverdi til andre deler av forvaltningen

Lang reise med mange gjenstående etapper

Det var Hege Nilssen, direktør i Bufdir og Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet, som mottok prisen på vegne av DigiUng-programmet.

– Å få til så mye krever involvering og drivkraft fra mange som må ønske å dra sammen, i samme retning og samtidig. Vi ønsker å takke alle som har bidratt på vegne av sine virksomheter, med stort engasjement og vilje til å få til noe nytt og banebrytende. Vi setter pris på hver enkelt av dere og bærer denne prisen som en annerkjennelse av deres arbeid, sier Nilssen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum berømmer virksomhetene som har deltatt i DigiUng-prosjektet for å jobbe annerledes, tenke nytt og ikke minst tenke sammen.

– DigiUng er opptatt av dem det gjelder, nemlig brukerne av nettstedet. Det er fint å se at ulike virksomheter kan samarbeide på tvers for å gi unge den informasjonen de trenger på ett sted. Dette er til inspirasjon for andre, sier Vedum.

Skaper entusiasme i videre arbeid

Til stede på utdelingen var også Bård M. Olesen, programleder i DigiUng (Helsedirektoratet) og Adélie Dorseuil, prosjektleder i DigiUng (Helsedirektoratet). Harald Hegerberg, leder av programstyret fra Bufdir takker for anerkjennelsen.

– Bedre stat-prisen er en stor anerkjennelse. Jeg synes det er svært motiverende å utvikle digitale tjenester og informasjon som hjelper ungdom med å mestre egne liv – på den måten som passer dem. Og at vi får til dette på tvers av sektorer er fantastisk, sier Hegerberg.

I konkurranse med dyktige finalister

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor.

Til sammen var 12 nominert i år, og av disse ble følgende plukket ut som finalister:

 • Politidirektoratet for Politiets nettpatruljer
 • Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, Skatteetaten, Tolletaten og Politiets Fellestjenester
 • DigiUng

DigiUng har fått tildelt Bedre stat-prisen for det digitale økosystemet som programmet har bygget rundt ung.no. DigiUngs største suksessfaktor har vært tilnærming til medvirkning, samarbeid og innovasjon på tvers av sektorer. DigiUng involverer bredt - enten det er brukere, statlige aktører, forskningsmiljøer, frivillighet eller privat sektor.

DigiUng startet i Hdir i 2014 og programmet ledes i dag av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse. Se film her

DigiUng

 • DigiUng er et program for å samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Ung.no er kommunikasjonskanalen.
 • Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet
 • I 2023 er DigiUng en av regjeringens store tverrsektorielle satsninger
 • DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse