Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Gravid og vurderer å adoptere bort barnet?

Bufetat kan gi deg informasjon om hva en adopsjon innebærer for deg og barnet, og bistå deg fram til du bestemmer deg for hva du vil gjøre.

Hvem kan benytte seg av bistanden vår?

  • Du som er gravid
  • Du som er forelder til et nyfødt barn og dere fortsatt er på sykehuset

Ring spedbarnsadopsjonsteamet i Bufetat på 466 15 557

Spedbarnsadopsjonteamet i Bufetat, region øst tar imot henvendelser fra hele landet.

Det er viktig at du kontakter oss før du forlater sykehuset med ditt nyfødte barn. Du forplikter deg ikke til noe når du tar kontakt med oss.

Vi er tilgjengelige på telefon 466 15 557 mandag til fredag. Hvis vi ikke kan ta telefonen akkurat når du ringer, legg igjen en beskjed, og vi vil raskt ringe tilbake.

Du kan kontakte oss alene eller sammen med barnets far. Andre kan også henvende seg til oss på dine vegne.

Hvis du velger å adoptere bort

Denne typen adopsjon heter nasjonal spedbarnsadopsjon og er regulert i adopsjonsloven § 14.

Hvis du, og eventuelt barnets far, velger å adoptere bort barnet, skjer følgende:

Med samtykke fra deg, og eventuelt barnets far hvis han har del i foreldreansvaret, plasserer Bufetat barnet i et beredskapshjem etter fødselen.

Du og eventuelt barnets far har fortsatt foreldreansvaret for barnet selv om barnet plasseres i beredskapshjem, fram til en endelig avgjørelse om adopsjon. Det er mulig å besøke barnet i beredskapshjemmet. Det er også mulig å ta barnet tilbake igjen når som helst fram til adopsjonsbevilling er gitt.

I denne perioden får dere støtte og oppfølging fra Bufetat region øst.

Hvis du bestemmer deg for å adoptere bort barnet, kan du samtykke til adopsjon når barnet er minst to måneder gammelt.

Hvis farskapet er fastsatt, og far har del i foreldreansvaret, må han samtykke for at adopsjon kan gjennomføres. Hvis far er ukjent, må NAV ha truffet vedtak om å henlegge farskapssaken før barnet kan adopteres. Les mer om farskap hos NAV. Bufetat region øst kan også svare på spørsmål om fastsettelse av farskap når dere ringer oss på telefon 466 15 557.

Når du og eventuelt barnets far har gitt samtykke til adopsjon, blir det valgt adoptivforeldre til barnet.

Hensynet til barnets beste er avgjørende for valg av adoptivforeldre. Det vil bli lagt stor vekt på deres ønsker om kommende adoptivforeldre, hvis det er forenlig med hensynet til barnets beste.

Bufdir velger adoptivforeldre fra registeret over søkere som er utredet for nasjonal spedbarnsadopsjon. I denne prosessen henter Bufdir inn uttalelse fra det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker. Utvalget består av en allmennpraktiserende lege, en psykolog og en psykiater.

Når adoptivforeldre er valgt, flytter barnet fra beredskapshjemmet til adoptivforeldrene, i tråd med en individuell overføringsplan.

r adoptivforeldrene får adopsjonsbevillingen, er adopsjonen endelig og kan ikke oppheves.

Når adopsjonen er gjennomført

Normalt vil ikke dere og adoptivforeldrene få vite hverandres identitet.

Etter at en adopsjon er gjennomført, vil dere ikke ha rett til samvær og kontakt med barnet. Dere vil heller ikke ha rett til å få for eksempel bilder eller opplysninger om hvordan det går med barnet.

Barnet har rett til å vite om adopsjonen så snart det er gammelt nok. Barnet har også har rett til å få vite hvem som er de biologiske foreldrene når det fyller 18 år. Dette er bestemt i adopsjonsloven § 38 og 39.

Til sykehuset

Dere kan kontakte spedbarnsadopsjonsteamet i Bufetat region øst på telefon 466 15 557 i vår kontortid, mandag til fredag. Hvis dere ikke får svar, legg igjen beskjed.

Hvis et barn blir født i en helg eller på en helligdag, vil Bufetat først kunne bistå førstkommende arbeidsdag. Sykehuset må ivareta barnet inntil spedbarnsadopsjonsteamet kan rykke ut, eller dere må kontakte den kommunale barneverntjenesten.