Nedenfor finner du kontaktinformasjon på saksbehandlere og fagansvarlige for de forskjellige tilskuddsordningene Bufdir forvalter. Du kan også kontakte tilskuddsavdelingen på epostadressen tilskudd@bufdir.no.

Inkludering av barn og unge 

Barn og ungdom 

Barnevern 

  • Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning: Morten Eikenes, tlf. 466 19 491
  • Organisasjoner på barnevernområdetEllen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922
  • Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernetEllen Gjeruldsen, tlf. 466 17 922
  • Utprøving av grunnmodellElise Skarsaune, tlf. 466 15 778. Spørsmål knyttet til søknadsportalen kan rettes til Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813.

Familie og samliv 

  • Familie- og likestillingspolitiske organisasjoner(driftstilskudd og prosjekttilskudd): Ida Kahlbom, tlf. 466 15 893.
  • Samlivstiltak (lokale samlivskurs, utviklingstiltak og driftstilskudd på samlivsområdet): Ida Kahlbom, tlf. 466 15 893.
  • Samlivskurs for førstegangsforeldreIda Kahlbom, tlf. 466 15 893. For faglige spørsmål, ta kontakt med Marianne Bie, tlf. 466 15 138.

Likestilling og inkludering 

Vold

  • Drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep: Jeanette Lorentzen, tlf. 466 15 767.
  • Incestsentrene, voldtektssentrene og incesttelefonenKnut Aase, tlf. 466 15 149
  • Nasjonalt bo- og støttetilbud til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: Knut Aase, tlf. 466 15 149