Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Slik jobber vi

Publisert

Familievernkontoret jobber for å styrke familier, slik at barn og foreldre kan finne tilbake til en god hverdag.

Familieterapeutene som jobber med å styrke familierelasjoner i Finnsnes og omegn. Fv: Rikki Langnes, Lill Anita Varvik, Jorun Fredriksen, Inger Midtervoll Lange, Astrid Skollevoll.

Familieterapeutene som jobber med å styrke familierelasjoner i Finnsnes og omegn. Fv: Rikki Langnes, Lill Anita Varvik, Jorun Fredriksen, Inger Midtervoll Lange, Astrid Skollevoll. Foto: Hallvar Agersborg

Når den trygge familierelasjonen plutselig brister kan live føles håpløst. Da er det trygt å vite at man kan få hjelp fra kyndige fagpersoner, som vet at det finnes en løsning når man selv har mistet troen. Familievernkontoret på Finnsnes jobber for å styrke familier, slik at barn og foreldre kan finne tilbake til en god hverdag.

– De som kommer til oss har ofte utfordringer knyttet til relasjon- og kommunikasjonsproblematikk. Vi møter enkeltpersoner, par og familier som har utfordringer i hverdagslivet. Ingen møter er like. Det kan handle om alt fra knirk i parforholdet til utfordringer i foreldresamarbeidet, foreldrerollen eller annet, sier Inger Midtvoll Lange.

Hun er leder for familievernkontoret på Finnsnes. Sammen med familieterapeut Lill Anita Varvik og resten av kollegene jobber de med å løse familiære utfordringer. De bistår med trygge rammer, samtaleterapi og rådgivning når det oppstår vansker, konflikter eller kriser i familien.

– De som jobber her har sosialfaglig grunnutdanning. Alle har lang relevant erfaring og videreutdanning innenfor for eksempel, innenfor familieterapi, miljøterapi, foreldreveiledning, vold i nære relasjoner. Vi er en erfaren gjeng her, sier Inger.

Ingen dager er like for de ansatte på kontoret på Finnsnes. De har ansvar for familieverntilbudet i kommunene Senja, Salangen, Bardu, Sørreisa, Målselv, Lavangen og Dyrøy. De syv kommunene i Midt-Troms består av mange små og unike lokalsamfunn.

(Teksten fortsetter under bildet)

De ansatte har tverrfaglig bakgrunn og ulik livs- og arbeidserfaring.

De ansatte har tverrfaglig bakgrunn og ulik livs- og arbeidserfaring.

Det trenger ikke være de store utfordringene for å komme hit. Jo tidligere job bedre, slik at man får snudd uheldige mønster på et tidlig stadium.

Inger Midtvoll Lange, leder familievernkontoret Finnsnes

(Teksten fortsetter under bildet)

Møtet med familievernet skal være trygt og godt.

Meningsfullt arbeid

Familieterapeutene på kontoret i Finnsnes forteller hvor givende det kan være å jobbe med familievern.

– Vi er alle stolte over jobben vi gjør. Vi tenker at vi gjør et kjempeviktig samfunnsoppdrag som vi er glade og ydmyke for å lov å gjøre, sier Inger.

– Alt vi gjør er forebyggende for folks psykiske helse, og vi jobber med mennesker i alle aldre. Vi tenker at vi forebygger mye som kunne blitt samfunnsproblem, fortsetter Lill Anita.

De har et særskilt fokus på å legge til rette og også gi tilbud om samtale til barna når små og store familieutfordringer oppstår. Da kan det være fint å ha noen utenforstående å prate med.

– Vår erfaring er at mange barn synes det er veldig fint å komme hit å prate. De føler seg da som en aktør i sitt eget liv - det vil si at også de har behov de ønsker å gitt uttrykk for og bli hørt på. Vi har fokus på at det å komme hit skal bli en trygg og god opplevelse for barna.

MEKLING VED SAMLIVSBRUDD

Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med samlivsbrudd og separasjon. Det kreves også gyldig meklingsattest om en har tenkt å løfte saken sin til retten.

Målet med meklingen er å bidra til at foreldrene kommer til enighet om samarbeid rundt barna og allerhelst få til å lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale.

Barn i skolepliktig alder har anledning til å delta i meklingen. Yngre barn som er modne nok, er også velkomne. Det er en forutsetning at barnet selv vil, og at foreldrene er enige om det. Meklerne har gode erfaringer med å inkludere barn i meklingen.

Barnas beste

Barn har en lovfestet rett til å bli hørt i saker som angår dem. Og barn må føle seg trygge for å kunne fortelle hva de ønsker, eksempelvis i forbindelse med samlivsbrudd.

– Det er kjempefint at deres stemme blir hørt. Mange foreldre er jo flinke selv til å snakke med ungene sine, og ta det de sier på alvor. Å prate med barn kan derfor ha en konfliktdempende effekt for foreldrene, forklarer Inger og Lill Anita.

Familieterapeutene understreker at det er foreldrene sitt ansvar at familien skal fungere. Det er ikke barna som skal bestemme hvordan ordninger blir, men barna bør lyttes til.

– Særlig i forbindelse med mekling når det skal lages en avtale, kan det være viktig for foreldrene å høre og ta utgangspunkt i hva barnas opplevelse er, og ikke hva foreldrene mener den burde være. De avtalene foreldrene enes om er ofte de beste avtalene for barna, og det er disse avtalene som er lettest å overholde, sier Inger.

– Alle foreldre vil jo ungene sine vel. Derfor vil de gjerne gjøre en stor innsats for å bli enig om en avtale med fokus på barnas beste, følger Lill Anita opp.

(Teksten fortsetter under bildet)

På familievernkontoret møter du faglig kompetente medarbeidere som er der for deg, uansett.

På familievernkontoret møter du faglig kompetente medarbeidere som er der for deg, uansett.

Fullverdig tilbud

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle. På familievernkontoret har de i hovedsak tre kurstilbud tilgjengelig for allmenheten: «Minikurs - For foreldre med høyt konfliktnivå», ICDP og « Enkel og effektiv aggresjonskontroll - individuelt».

– ICDP (International Child Development Program) er utviklet av to norske psykologer. Det handler om åtte temaer for godt samspill mellom forelder/omsorgsgiver og barn. Foreldre skal bli tryggere i foreldrerollen og få innspill til hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner, sier Lill Anita.

– Det er stort for oss at vi har fått dette til. Det er et utrolig fint program for foreldre, kursdeltakere løfter det fram og sier at det er svært nyttig og verdifullt. Dette tilbudet er en gave til de som ønsker å benytte seg av det, føyer Inger til med et smil.

Familievern er et lavterskeltilbud. Det er gratis og man trenger ikke henvisning. Alle som jobber på familievernkontoret har taushetsplikt. Inger og Lill Anita oppfordrer alle som kan ha behov for familievernkontoret til å ta kontakt. Ingen problemer er for små eller store, og terapeutene jobber forebyggende.

– Det er kjempeviktig å ta kontakt hvis man vil få løst opp i utfordringene sine. Det trenger ikke være de store utfordringene for å komme hit. Jo tidligere jo bedre, slik at man får snudd uheldige mønster på et tidlig stadium. Klientene bestemmer selv hvor lenge de vil ha kontakt med oss, de bestemmer selv hva de vil prate om. Det er de som er sjefene i sitt eget liv - ikke vi.

Fant du det du lette etter?