En stor del av barna har kanskje aldri snakket med noen om volden før de kom til krisesenteret. Samtaler med en voksen kan ha en terapeutisk effekt på ulike måter.

Når barnet kommer til krisesenteret, er det nødvendig at barnet får tilbud om å snakke med en voksen om sentrale temaer som:

Slik kan samtaler hjelpe barnet
Forbered samtalen
Slik gjennomfører du samtaler
Forutsetninger for en god samtale
Viktige temaer i samtalene
Ha regelmessige samtaler med barnet
Ulike typer samtaler med barn
Samarbeid med barnets forelder
Slik forbereder du barn som skal til tilrettelagt avhør på barnehus
Når barnet trenger tolk
Alderstilpasning i samtaler og kartlegging
Sist faglig oppdatert 21. desember 2018