Brukerne på et krisesenter har ofte behov for juridisk veiledning og bistand i forbindelse med ekteskap, separasjon, skilsmisse, foreldresamarbeid og samvær for barna. I mange tilfeller er den andre forelderen voldsutøver.

Fri rettshjelp
Obligatorisk mekling
Separat mekling
Samarbeidsavtalen
Samvær med barnet
Lytt til barnet
Sist faglig oppdatert 22. oktober 2019