Få oversikt over beboerens situasjon når det gjelder bolig så raskt som mulig etter ankomst til krisesenteret. Vil det være mulig å flytte tilbake til tidligere bolig? Er det behov for ny bolig? Manglede muligheter til å etablere seg i ny bolig på egenhånd, er ofte en viktig medvirkende faktor når voldsutsatte søker hjelp på krisesenteret.

Start arbeidet umiddelbart etter ankomst
Unngå midlertidige løsninger
Tilbake til tidligere bolig
Ny bolig og sikkerhet
Hvilke behov og ønsker har barna?
Søk om kommunal bolig
Bolig på det private leiemarkedet
Hvordan bidra til en stabil bosituasjon?
Botilbud for utsatte
Sist faglig oppdatert 20. januar 2020