Dato Tittel Sted
Oktober 2021 Familievernkontoret i Levanger
Oktober 2021 Familievernkontoret i Levanger
September 2021 Familievernkontoret Østfold, avdeling Fredrikstad
24.aug Familievernkontoret Nedre Romerike, Lillestrøm
31.aug Stavanger
01.sep Stokmarknes
06.sep Familievernet Innlandet Vest, avd. Gjøvik
23.sep Familievernkontoret i Ålesund
28.sep Familievernkontoret Øvre Romerike Glåmdal, Kongsvinger
01.nov Familievernet Innlandet Vest, avd. Gjøvik