Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Flerfamiliegruppe - for barn som har opplevd vold i nære relasjoner

Tid: Løpende påmelding

Sted: Kristiansand

Adresse: Markens gate 35

Noen barn opplever vold i familien. Det kan være at de blir direkte offer for vold, eller at de er vitne til vold mellom foreldrene, søsken eller andre voksne. Slike opplevelser kan være skadelige for barn, og de kan trenge hjelp for å unngå problemer på sikt.

Ofte tror vi at det er best å glemme det vonde som har skjedd. Vi er redde for at det vil være verre for barna å rippe opp i de vonde opplevelsene. Forskning og erfaring forteller oss det motsatte. Det er viktig å sette ord på vonde opplevelser.

Flerfamiliegruppen er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Familievernkontoret i Vest-Agder. Det er et tilbud der både barn og den trygge forelderen deltar samme, og sammen kan bearbeide det vonde.

Flerfamiliegruppen

  • Ukentlige gruppesamlinger i ca 20 uker, i lukket gruppe sammen med andre familier som også har opplevd vold i familien.
  • Barna deltar sammen med den «trygge forelderen».
  • Fokus på lek, rollespill og kreative aktiviteter.
  • Dele tanker og bearbeide opplevelser og erfaringer med andre som har liknende erfaringer.
  • Styrke samhandlingen mellom barn og voksne.
  • Nyskriving av historier.
  • Foreldrene blir sett på som viktige ressurspersoner og bidragsytere inn i gruppen.
  • Noen av gruppesamlingene er bare for de voksne.
  • Til to av samlingene inviteres deler av barnets nettverk.

Kurset er et samarbeid mellom Familievernkontoret i Vest-Agder og Sørlandet sykehus Abup.

Påmelding fortløpende.

Mer informasjon

For spørsmål om kurset og påmelding, ta kontakt med Familievernkontoret i Vest-Agder, e-post familievernkontoret.vest-agder@bufetat.no eller telefon 38 10 43 10.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss